Kuvayi Milliyenin Özellikleri Kısaca

Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgaller karşısında halkın kurduğu silahlı birlikler olan Kuvayi Milliyenin Özellikleri İnkılap tarihi dersinin önemli konularındandır. Gelin Kuvayi Milliyenin Özelliklerine birlikte bakalım.

Kuvayi Milliyenin Özellikleri

  • Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Türk yurdunda başlayan işgaller karşısında çeşitli yöre halklarının oluşturduğu bölgesel direniş güçleridir.
  • Kuva-i Milliye Hatay Dörtyol’da ilk direnişi başlatmış; Urfa, Maraş, Antep’te de, Fransız’a karşı müthiş savunma vermişlerdir. İzmir’in işgalinden sonra da daha sistemli bir hal kazanmıştır.
  • Düzenli ve disiplinli bir ordu özelliği göstermemişlerdir. Tek bir merkeze bağlı değildir. Her bir Kuva-i Milliye örgütünün ayrı bir şefi vardır. Eli silah tutan vatansever her kesimden oluşmuştur. Askerlik tekniğinden ve eğitimden uzaktır.
  • Kuva-i Milliye, düzenli ordu kurulana kadar düşman ileri hareketini oyalayarak zaman kazandırmıştır. Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte varlığı sona ermiştir.

Kuva-i Milliye’nin Oluşma Nedenleri

  • Osmanlı Devleti’nin, 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması
  • Osmanlı Ordusu’nun, Mondros Mütakeresi gereğince dağıtılması
  • Savunmasız kalan Anadolu’nun işgale uğraması
  • Osmanlı yönetiminin, kurtuluş için İngiliz mandasına güvenmesi ve işgallere duyarsız kalması

Kuvayi Milliyenin Özellikleri Kısaca başlıklı yazımızı okunuz. Konu ile ilgili farklı kaynaklar okumak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linklere taıklayınız.

Kuvayı Milliyenin Özellikleri Maddeler Halinde

Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri Maddeler Halinde

Kuvayı Milliyenin Yararlı ve Zararlı Yönleri


Tavsiye Konular

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir