Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri Maddeler Halinde

Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri

  • Devleti Ali Osman’ın 1. Dünya Savaşı‘nda yenilmesi
  • Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
  • Ülkede işgallerin başlaması (Özellikle Yunanlıların İzmir’i işgali)
  • Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, silahların teslim edilmesi
  • İstanbul Hükümeti’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi (İşgallere karşı direnç gösterememesi)
  • İşgallerin dayanaksız ve haksız gerekçelere dayanması
  • Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü
  • İşgal güçlerinin halka olan davranışları

Yukarıda Kuvayı Milliyenin Kurulma Sebepleri ni okudunuz. Bir önceki yazımız olan Kuvayı Milliyenin Özellikleri okumanız konuyu pekiştirmeniz açısından faydalı olacaktır.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı yapılan savaşların dördüncü olan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlıların taarruz gücü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir