Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı yapılan savaşların dördüncü olan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlıların taarruz gücü kırılmıştı. Sıra artık Büyük Taarruza gelmişti.

Büyük Taarruzun diğer adı Rum Sındığı Savaşı‘dır. Bu isim Mustafa Kemal tarafından verilmiştir. Ayrıca Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarakta adlandırılır.

35:56 Büyük Taarruz, Dumlupınar, Rum Sındığı

İçindekiler

Büyük Taarruz Öncesi Durum

Sakarya’da aldığı yenilgi sonrası Eskişehir-Afyon hattına çekilen Yunan ordusu gerekli savunma tedbirlerini almaktaydı.

Türk ordusu ise hazırlıklarını yaparken bir taraftan içerideki eleştirilerle uğraşmakta bir taraftan da özellikle İngiltere’nin psikolojik yıpratma taktikleriyle uğraşmaktaydı.

Büyük Taarruz İçin Neden Bir Yıl Beklendi?

Türk Ordusu harekete geçmek için yaklaşık bir yıl bekledi.

Türk Genelkurmayı Yunanlılar toparlanmadan taarruza geçmek niyetindeydi. 15 Ekim 1921’de Batı Cephesi Komutanlığı hazırlıklara başlasa da hava şartlarının kötülüğü ve komutanlar arasındaki fikir ayrılıkları sebebiyle beklenen taarruz gerçekleşemedi.

Bunun yanında ordu taarruza hazır değildi. Hem askeri eğitim hem de mühimmat yönünde büyük eksikler vardı.

Atatürk’ün taarruz konusunda aceleci davrananlara cevabı şu oldu;

“Ordumuzun taarruz etmesi isteniyor. Elbette kararımız taarruzdur. Ancak biz bu taarruzu geciktiriyoruz. Çünkü hazırlıklarımızı tamamlamak için biraz zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten daha kötüdür.”

KAYNAK: https://kho.msu.edu.tr/hakkinda/harbiyeli_ataturk/nutuk/13/20.html

Büyük Taarruz Öncesi Yapılan Hazırlıklar

  • Ordunun subay ve asker ihtiyacı büyük oranda giderildi.
  • Doğudaki ve güneydeki bütün birlikler, sessizlik içerisinde batıya kaydırıldı.
  • Ordumuza sıkça taarruz eğitimi yaptırıldı.
  • İstanbul’daki silah depolarından Anadolu’ya silah ve cephane kaçırıldı. (İnebolu üzerinden)
  • İtalyan ve Fransızların çekilirken bıraktığı silah ve mühimmatlar ile Sovyet Rusya’dan alınan silahlarla ordu güçlendirildi.
  • Mustafa Kemal’in başkomutanlık süresi önce üçer ay uzatıldı. Sonra, süresiz oldu (20 Temmuz 1922). Bu gelişme, Mustafa Kemal’e olan güvenin arttığının göstergesidir

Başkomutanlık Meydan Savaşı

26 Ağustos’ta başlayan taarruzla birlikte Yunan kuvvetleri bozulmaya başladı. 30 Ağustos’ta gerçekleşen Dumlupınar Meydan Muharebesi (Başkomutan Mustafa Kemal yönettiği için Başkomutanlık Meydan Savaşı da denir.) ile tamamen bozulan Yunan birlikleri panik içinde İzmir’e doğru çekilirken Mustafa Kemal tarihsel emrini verdi: “ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” 9 Eylül’de Türk ordusu İzmir’e girdi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal tarafından Rum Sındığı Savaşı olarak adlandırılmıştır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sonuçları

Büyük Taarruzun en önemli sonucu Milli Mücadelenin silahlı safhasının sona ermesi, Yunanlıların denize dökülmesi ve akabinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’dır.

  • Türkler parlak bir imha zaferi kazanmıştır.
  • Anlaşma Devletlerinin Anadolu’ya yönelik politikaları iflas etmiştir.
  • Silahlı mücadele devri kapanmış, diplomatik mücadele sürecine girilmiştir.

] }

Tavsiye Konular

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

Londra Konferansı Hakkında Kısa Bilgi konulu yazımız İnkılap Tarihi dersi Kurtuluş Savaşında Cepheler ünitesi alt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir