Kuvayı Milliyenin Yararlı ve Zararlı Yönleri

İçindekiler

Kuvayı Milliye

Mondros, sonrası başlayan işgaller karşısında halkın oluşturduğu silahlı milis kuvvetlerine Kuvayı Milliye denir.

Kuvayı Milliyenin Yararlı ve Zararlı Yönleri

Kuvayı Milliyenin Yararlı (Olumlu) Yönleri (Kuvayı Milliyenin Yararları)

Kuvayi Milliye’nin milli mücadele döneminde sağladığı faydalar şöyle maddelenebilir;

 • Düşman ordularının (özellikle Yunanlıların) ilerleyişini yavaşlattılar
 • TBMM’ye zaman kazandırdılar. Düzenli ordunun kurulmasına kadar askeri boşluğu doldurdular.
 •  TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasına önemli katkı sağladılar.
 • TBMM’nin otoritesini arttırdılar.
 • Ulusal bilincin ortaya çıkmasına katkı sağladılar.

Kuvayı Milliyenin Zararlı (Olumsuz) Yönleri (Kuvayı Milliyenin Zararları)

Kuvayı Milliye’nin olumsuz yönleri aynı zamanda düzenli orduya geçişin sebepleridir.

 • Eski asker, asker kaçakları ve eşkiyalardan oluşmaları.
 • İhtiyaçlarını halktan karşılamaları ve zor kullanmaları. (Halkı cezalandırmaları)
 • Askerlik tekniğinden ve askeri disiplinden yoksun oluşları.
 • Özellikle Yunan ordusunu ülkemizden atacak güce sahip olmamaları.
 • Dağınık birlikler halinde örgütlenmeleri, aralarında iritbatın ve emir komuta zindirinin olmaması. (Tek bir merkezden yönetilmemeleri)
 • Merkezi otoriteye (TBMMye) karşı ayaklanmaları (Örn. Çerkez Ethem) ve milli güçte bölünmeye sebep olmaları

Kuvayı Milliyenin Yararları ve Kuvayı Milliyenin Zararları konusunda ki yazımızı okuduğunuz için teşekkürler.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı yapılan savaşların dördüncü olan Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlıların taarruz gücü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir