Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları)

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları)

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında daha çok bağımsız olma koruma amacı güden Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini aşağıda toplamaya çalıştık.

  1. Çoğu Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulmuştur.
  2. Tamamı İtilaf Devletleri tarafından kurdurulmuş ve desteklenmiştir.
  3. Milli mücadele karşıtı ve  Türk halkının milli birlik ve beraberliğini bozmaya yöneliktir.
  4. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesinin uygulanması ve işgallere zemin hazırlamaya çalışmışlardır.
  5. Mensub oldukları kiliseler tarafından desteklenmişlerdir. (Rum, Ermeni Patrikliği, Yahudi Hahambaşılığı)
  6. Genellikle sahte belgeler ile Wilson ilkeleri’ne dayanarak milli devletlerini kurmaya çalışmışlardır.

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri başlıklı yazımızı okudunuz.


Tavsiye Konular

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir