3. Ünite: Arayış Yılları (1600-1700)

II. Osman Devri Konu Anlatımı

II. Osman (Genç Osman) Devri (1618-1622) I. Ahmet hakka yürüdüğünde, kardeşi I. Mustafa tahta çıktı(1617 ). Fakat sıhhat durumu bozuk olduğundan tahtan indirildi ve yerine II. Osman getirildi. Çok genç yaşta tahta çıkarıldığı için bu adla anılır. Genç yaşına nazaran kabiliyetli ve yenilikçi bir hükümdardı. Osmanlı – İran Savaşları : II. Osman tahta geçtiğinde Osmanlı-İran savaşları devam ediyordu. Veziriazam Halil ...

Devamını Oku

I. Ahmet Dönemi Konu Anlatımı

I. Ahmet Dönemi ( 1603 – 1617 ) III. Mehmet’in vefatının ardından  I. Ahmet 14 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. I.Ahmet, kardeş katline son vererek “Ekber” ve ” Erşed” (hanedan mensuplarının yaşça en kocaman ve en olgunun başa geçmesi) kuralını getirdi. Bundan sonra şehzadeler, sancağa gönderilmeyip sarayda yaşadılar ve tahta geçme sıralarını beklediler. Bu vaziyet şehzadelerin hükümet idaresinde haber ve deneyim kazanmalarını ...

Devamını Oku

Kasr-ı Şirin Antlaşması Kısa Özet

Kasr-ı Şirin Antlaşması Günümüzdeki Türkiye İran sınırımızın çizildiği, Devleti Ali ile İran aralarında imza edilen antlaşmadır. Osmanlı-İran Savaşları, İran Şahı I. Abbas’ın can vermesi ve IV. Murad’ın culüs ederek idareyi ele almasıyla Osmanlı Devleti’nin lehine gelişmiştir. Padişah IV. Murad 1635’de Revan (Erivan) ve Bağdat’ı geriye aldı. İran’ın sulh istemesiyle Hulvanrud Irmağı’nın kıyısında yer alan Kasr-ı Şirin’de bir antlaşmaya imza attı ...

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Duraklamasının Sebepleri

Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı merkezi idaresinin bozulmasında; 17. asırdan bu yana tahta çıkan padişahların hükümet işlerine soğuk kalmaları ve silahlı gücün en başında seferlere çıkmamaları Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden ötürü , hükümet işlerinde yeteri kadar haber ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri Padişahların tecrübesizliğinden istifade eden saray kadınlarının ve ağalarının hükümet idareninde gösterişli olmaları Küçük yaşta tahta çıkmaları (4. Mehmed ...

Devamını Oku