Tag Archives: lale devri Islahatları

Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde

XVIII

Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde  Lâle Devri (1718- 1730) Lâle Devri, dışardan görünüş itibariyle bir zevk-ü sefa devri olarak nitelendirilirse de Batı tarzında ıslahatların yapıldığı ilk dönemdir. Bu dönem, Pasarofça Antlaşmasıyla başlayıp 1730’da çıkan Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu dönemin önemli şahsiyetleri padişah Üçüncü Ahmet, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İbrahim Müteferrika ve Nedim’dir. Bu dönemde yapılan önemli ...

Devamını Oku

Lale Devri Islahatları Maddeler Halinde

Lale Devri Islahatları Lale Devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde yalnızca İran ile savaşmıştır. +İlk kez Avrupa’da geçici elçilikler açıldı. +Sait Efendi ve İbrahim Mütefferika tarafından ilk özel matbaa kuruldu. +İlk kez çiçek aşısı kullanıldı. +İtfaiye örgütü kuruldu. (Tulumbacılar) +Kütüphaneler açıldı. +Avrupa mimarisinden etkilenildi (Barok ve Rokoko) sivil mimari ön plana çıktı. +İstanbul’da köşkler, bahçeler ve saraylar ...

Devamını Oku

III. Ahmet Dönemi Islahatları

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 2. konusu III. Ahmet Dönemi dahilindeki III. Ahmet Dönemi Islahatları konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. III. Ahmet Dönemi Islahatları III. Ahmet devrinde ıslahatların yapıldığı, dış politikada barışın esas alındığı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı döneme Lale Devri denir. (1718-1730) Lale Devirnde diplomasi, bilim, sanat ve eğitim alanında ıslahatlar yapılmıştır. Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi önemli başkentlere ilk ...

Devamını Oku