Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde

11. sınıf tarih dersi müfredatında yer Lale Devri, TYT, AYT ve KPSS sınavlarında da önem arzetmektedir.

En sonda Lale Devri Yeniliklerini kodlama ile anlattığımız bir videomuz var. Bir bak istersen.

İçindekiler

Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde

Devrin Padişahı3. Ahmet
Devrin SadrazamıNevşehirli Damat İbrahim Paşa
Devri başlatan olayPasarofça Antlaşması
Devri bitiren olayPatrona Halil İsyanı

Lâle Devri (1718- 1730)

Lâle Devri, dışardan görünüş itibariyle bir zevk-ü sefa devri olarak nitelendirilirse de Batı tarzında ıslahatların yapıldığı ilk dönemdir. Bu dönem, Pasarofça Antlaşmasıyla başlayıp 1730’da çıkan Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu dönemin önemli şahsiyetleri padişah Üçüncü Ahmet, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İbrahim Müteferrika ve Nedim’dir.

Bu dönemde yapılan önemli ıslahatlar şunlardır:
> İlk defa Avrupa’ya (Fransa) elçi gönderildi (28 Çelebi Mehmet Efendi). Amaç, Avrupa’daki gelişmeleri yakından görüp incelemekti.
> 1727’de İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi’nin çalışmalarıyla ilk sivil Türk matbası açılmıştır. Hattatların tepkisini çekmemek için matbaada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. Matbaada basılan ilk eser, Van Kulu Lügâti‘dır.
> Sivil mimari gelişmiş, özellikle ahşaptan binalar yapılmıştır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi dönemin en önemli eserlerinden biridir.
> Yeniçerilerden ilk itfaiye örgütü kuruldu (Tulumbacı Ocağı).
> İlk çiçek aşısı yapıldı.
> Kâğıt, çini, kumaş ve seramik fabrikaları açılmıştır.
> Kütüphaneler açılmıştır.

Lâle Devrinde yapılan bu yeniliklerin yanında askeri alanda ıslâhat yapılmaması bir eksiklik olarak görülür.

> İran savaşlarında meydana gelen olumsuz gelişmeyi bahane eden Yeniçeriler, Patrona Halil öncülüğünde isyan etti. İsyan sonunda padişah Üçüncü Ahmet tahttan indirildi. Birinci Mahmut padişah yapıldı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürüldü.

Böylece Batı’ya açılan ilk pencere olarak nitelendirilen Lâle Devri de sona ermiş oldu.

Lale Devri Islahatları Kodlaması (11. Sınıf Tarih, TYT, AYT, KPSS)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir