18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

> Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar yapılmıştır.
> Askeri başarısızlıklar ve mâliyenin bozulması nedeniyle askeri ve mali ıslahatlara ağırlık verilmiştir.
> Askeri alandaki ıslahatlarla kaybedilen yerler geri alınmak istenmişse de daha büyük kayıplar verilmiştir.
> Batnın eğitim ve kültürel alanında da ileri olduğu kabul edilmeye başlanmıştır.
> Avrupa’nın yönetim ve hukuk alanındaki ilerlemeleri göz ardı edilmiştir.
> Devlet politikası haline getirilmeye çalışılsa da XVII. yüzyıl örneğinde olduğu gibi devlet adamları ve padişahlara bağlı kalarak, bireysellikten uzaklaşılamamıştır.
> Halka dayandırılmadığı gibi toplumun çağdaşlaştırılması da düşünülememiştir. Bir başka ifadeyle toplumun değil devlet kurumlarının güçlendirilmesine çalışılmıştır.
> Çıkarları zedelenenler ve özellikle de ulema, yeniçerileri kışkırtarak ıslahatları engellemeye çalışmıştır.
> Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanları XVIII. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır.

Bir önceki yazımız olan Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde başlıklı makalemizde lale devri Islahatları ve lale devrinin yenilikleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Tavsiye Konular

XVIII

Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde

İçindekiler1 Lale Devrinde Yapılan Yenilikler Maddeler Halinde1.1  Lâle Devri (1718- 1730) Lale Devrinde Yapılan Yenilikler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir