18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

> Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar yapılmıştır.
> Askeri başarısızlıklar ve mâliyenin bozulması nedeniyle askeri ve mali ıslahatlara ağırlık verilmiştir.
> Askeri alandaki ıslahatlarla kaybedilen yerler geri alınmak istenmişse de daha büyük kayıplar verilmiştir.
> Batnın eğitim ve kültürel alanında da ileri olduğu kabul edilmeye başlanmıştır.
> Avrupa’nın yönetim ve hukuk alanındaki ilerlemeleri göz ardı edilmiştir.
> Devlet politikası haline getirilmeye çalışılsa da XVII. yüzyıl örneğinde olduğu gibi devlet adamları ve padişahlara bağlı kalarak, bireysellikten uzaklaşılamamıştır.
> Halka dayandırılmadığı gibi toplumun çağdaşlaştırılması da düşünülememiştir. Bir başka ifadeyle toplumun değil devlet kurumlarının güçlendirilmesine çalışılmıştır.
> Çıkarları zedelenenler ve özellikle de ulema, yeniçerileri kışkırtarak ıslahatları engellemeye çalışmıştır.
> Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanları XVIII. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır.


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir