3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye eden Üçüncü Mustafa’nın oğludur.

> III. Selim dönemindeki yeniliklere ve kurulan orduya Nizam-ı Cedit denir. Nizam-ı Ceditin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazînesi de ku­rulmuştur. Nizam-ı Cedit nedir?
> Matbaa-ı Âmire adıyla ilk devlet matbaası açılmış­tır.
> Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ilk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır (Paris, Londra, Viyana, Berlin).
> Islahatları devlet politikası haline de getirebilmek üzere “Meşveret Meclisi” kurulmuştur. (Islahatlar için danışma meclisi).
> Selimiye ve Levent kışlaları yapılmıştır.
> Subay yetiştirmek amacıyla yeni bir Topçu Okulu olan Mühendishane-i Berr-i Hümayun açılmıştır.
> Yabancı dil eğitimine önem verilmiş; Fransızca, askeri okullarda resmi öğretim dili kabul edilmiştir.
> Yerli malı kullanılmasına önem verilmiştir. Yurt dı-şından mal alımına sınırlama getirilmiştir.
> Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlen-miştir.
> Kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
> Eyalet yönetimleri yeniden düzenlenmiştir.
> Üçüncü Selim’in yapmış olduğu bu yenilikler, Kabakçı Mustafa İsyan ile son bulmuş (1807), isyancıların Üçüncü Selim’in öldürülmesine neden olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Birinci Mahmut tahta çıktığında önce Patrona Halil’i ortadan kaldırdı. …

2 Yorumlar

  1. Ayşe Kırdönmez

    Çok güzel olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir