1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

Birinci Mahmut tahta çıktığında önce Patrona Halil’i ortadan kaldırdı. 1736 – 1739 Osmanlı-Avusturya sa­vaşları sırasında Avusturya ordusunda görev yapan Fransız asıllı Kont Dö Boneval’in ülkeye ilticası kabul edildi.

– Humbaracı Ahmet Paşa ismini alan Kont Dö Boneval, Osmanlı ordusuna bölük, tabur, alay sis­temlerini getirdi.

– Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi açıldı. (Hendesehane)

Avrupa tarzında açılan ilk teknik okuldur.

– Baruthaneye önem verildi. Humbaracı Ocağı yeni­den düzenlendi.

– Halk kütüphanesi açıldı.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

III. Mustafa Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

III. Mustafa Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Dönemin Sadrazamı Koca Ragıp Paşa’nın önerile­riyle askeri alanda Islâhatlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir