Tag Archives: 3. Selim Dönemi Islahatları

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

XVIII

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye eden Üçüncü Mustafa’nın oğludur. > III. Selim dönemindeki yeniliklere ve kurulan orduya Nizam-ı Cedit denir. Nizam-ı Ceditin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazînesi de ku­rulmuştur. Nizam-ı Cedit nedir? > Matbaa-ı Âmire adıyla ilk devlet matbaası açılmış­tır. > Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ilk kez …

Devamını Oku