1798-1801 Osmanlı-Fransız Savaşı

1798-1801 Osmanlı-Fransız Savaşı

1798-1801 Osmanlı-Fransız Savaşının Nedenleri

  • Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin yıkılmakta oldu­ğunu zannetmesi ve Doğu Akdeniz’deki Osmanlı topraklarına hakim olma düşüncesi
  • İhtilalin yıpratmış olduğu Fransız ekonomisine, kaynak bulabilme düşüncesi
  • İngiltere’yi, Hindistan’a giden sömürge yolları üze­rinde durdurma düşüncesi
  • İhtilâlin yıldızı parlayan komutanı olan Napolyon’u, ülkeden uzaklaştırma düşüncesi
  • Fransa’nın Akdeniz’i bir Fransız gölü haline getir­me düşüncesi

Napolyon, Osmanlı Devleti’nin hiç beklemediği bir an­da Mısır’a asker çıkarttı. Osmanlılar bu oldu bitti kar­şısında, İngiltere’nin Hint Okyanusu sömürgelerindeki hakimiyetini devam ettirme düşüncesi ve Rusya’nın da Akdeniz’e hakim olma hayallerini sürdürmek iste­mesinden kaynaklanan yardım teklifini kabul etti.

Napolyon, Mısır’dan sonra Suriye’ye yöneldi. Ancak Akkâ Kalesi önünde Cezzar Ahmet Paşa komutasın­daki Nizam-ı Cedit ordusuna yenildi. (Napolyon’un ilk yenilgisi, Nizam-ı Cedit’in ilk başarısı)

Mısır’a gelen Napolyon, yerine General Kleber’i bıra­karak buradan Fransa’ya kaçtı. Bu arada İngiliz Ami­rali Nelson komutasındaki İngiltere donanması Abukir’de (İskenderiye açıklarında) Fransız donanmasını yaktı.

Fransa barış istedi ve 1801 ’de yapılan El-Ariş Antlaşması’yla Mısır’ı boşalttı. 1802’de yapılan Amyens Antlaşması ile de Fransa’nın Mısır’ı boşaltması kabul edilirken, İngiltere ve Rusya’nın da hak iddia etmeye­cekleri kabul edildi.

Mısır’ın işgali ile bozulan Osmanlı-Fransız ilişkileri 1804’te Avrupa’da başlayan Napolyon Savaşları dö­neminde tekrar düzelmiştir.

Osmanlı Devleti; Rusya ile ikinci kez, İngiltere ile ilk kez ittifak yapmıştır. Osmanlı Devleti bu olay sırasında ilk kez denge politikası izlemiş ve Rus donanması ilk kez Osmanlı Devleti’ne yardım amacıyla Boğazlardan ge­çiş yapmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Kutsal Yerler Sorunu Özet

Kutsal Yerler Sorunu Özet

Kutsal Yerler Sorunu Özet konu anlatımı Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden? kutsal yerler sorununun ortaya çıkışı ve Kırım Savaşı'na sebep teşkil edişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir