Hasan BURAN

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Ülkemizde hemen hemen tüm sanayi kuruluşları yabancıya aitti ve eski modeldi.  Ayrıca yetersizdi.  Türkiye Cumhuriyeti bir yandan yabancıların elindeki bu sanayi kuruluşlarını satın alacak,  diğer yandan da hızla modern çağlı yakalayacak çalışmalar yapmak zorundaydı. Bu alanda yapılan bazı çalışmalar şunlardır 1926’da Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun amacı özel sektörü …

Devamını Oku

Ticaret Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Ticaret Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlıda ticaret hemen hemen azınlıkların elindeydi. Şimdi yeni Türk devletinde milli burjuvaziyi yaratma vaktiydi.  Kapitülasyonların kaldırılması ve ülkedeki azınlıkların etkinliğinin kırılmasının ardından ulusal Türk ticaretini yaratma girişimlerine ağrılık verildi.  Bu alanda yapılan bazı çalışmalar şunlardır: 26 Ağustos 1924’te Türkiye’nin ilk özel bankası olan İş Bankası kurulmuştur. İş Bankası’nın kurulmasının temel amacı özel teşebbüsle kredi sağlamaktır 1925’te …

Devamını Oku

Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar Yeni kurulan Türk Devleti’nin o günkü halkı genelde köylü idi. Gelirlerin ve verginin büyük bölümü tarım alanındadır.  Bu nedenle bu alanda ivedilikle bir düzenlemeye gidilmeliydi. Tarımsal alanda görülen belli başlı gelişmeler şunlardır: Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925). Köylü üzerinden ağır bir yük kalkmıştır. Bu da köylünün ekonomik gücünün artmasına ve cumhuriyet yönetimine bağlığın güçlenmesine yol …

Devamını Oku

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Her şeyin hızla değiştiği ülkemizde doğaldır ki toplumsal alanda da köklü değişimler yaşanacaktır. 1925’te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyhlik, dedelik gibi unvanlar kaldırıldı. Bu çalışmaların amacı laik devlet yapısı güçlendirmedir. 1925’te şapka Kanunu çıkarıldı. Kılık kıyafete yeni düzenlemeler getirildi. Üst düzey din adamları dışında dinsel kıyafetlerle sokakta gezilmesi yasaklanmıştır. 1925’te yapılan değişikle Hicri ve Rumi takvim …

Devamını Oku

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

Türk İnkılabı-min

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları Osmanlıda hukukta olduğu gibi eğitimde de birlik yoktu. Müslüman eğitim kurumlanın yanında azınlık ve yabancıların da eğitim kurumlan vardı ve bunlar denetlenemiyordu. Yeni devlete yeni eğitim kurumları gerekiyordu. Osmanlıda son dönemde Medreseler işlevini yitirmeye başlamış,  medresenin yani sıra Batu tarzında mektepler açılmaya başlanmıştır. Bu da ülke kültür ikiliğine ve kültür çatışmasına yol …

Devamını Oku

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Türk İnkılabı-min

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Hukuk, haklar demektir. Bireyin bireylerle, bireyin devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukukta yenileşmeye gidilmesinin başlıca gerekçeleri şunlardır; – Osmanlı hukukunda Müslümanların ayrı, azınlıkların yabancıların ayrı mahkemeleri vardı yani hukukta birlik yoktu. – Osmanlı hukukunda mahkemede iki kadın bir erkek tanık yerine geçiyordu. Ayrıca kanun kitapları derli toplu değil mahkemelerde kadı tek yargıçtı. – Hukuk alanında bir yenilik …

Devamını Oku

1924 Anayasası Kısaca

Türk İnkılabı-min

1924 Anayasası 20Nisan 1924’te yürürlüğe giren bu anayasa ile 1921 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Anayasaya göre; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyet, dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır.  (1928’de devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarıldı.) Yasama hakki meclise verilirken, yürütme yetkisi cumhurbaşkanının seçtiği başbakanın seçtiği bakanlar kurulu aracığı ile yürütülür. …

Devamını Oku

Medeni Kanunun Önemi

Türk İnkılabı-min

Medeni Kanunun Önemi Türk kadını sosyal, hukuksal,  ekonomi alanlında erkekle eşit haklara sahip olmuştur. Hukuk birliği sağlanmıştır. Türkiye’nin laikleşmesi yolunda dev bir adım daha atılmıştır. Medeni Kanunun Kabulü Kısa Özet için tıklayınız. Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler Tek eşlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi Evlilikte yaş sınırı getirildi. Boşanmak şartlara bağlandı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. İki kadının erkek tanık yerine geçmesi uygulamasına son verilerek mahkemede tanıklıkta kadın erkek eşitliği getirildi. Kadına işe girme hakkı tanındı. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisine son verildi. (Hukuk birliği) DİKKAT: Medeni Kanun’da kadınlara sosyal, ekonomik ve hukuki haklar …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir? sorusunu cevaplamadan önce inkılapçılık kavramını bir kere daha hatırlayalım. İşlevini kaybetmiş eski sosyal ve siyasi kurumları ortadan kaldırmak ve bunların yerine dinamik, çağdaş kurumlar getirmektir. İnkılapçılık İlkesi konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Durağan olmayı reddeden, gelişmeye açık, aklı ve …

Devamını Oku