11. Sınıf Seçmeli Tarih Kitabı Sayfa 169 Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Kitabı Sayfa 169 Hazırlık Soruları Cevapları

1. Eğitim nedir? Bir toplumun eğitim anlayışını etkileyen faktörler neler olabilir?

Eğitim: Bireylere hayatta gerekli olacak bilgi ve becerileri kazandırma sürecidir.

Bir toplumun eğitim anlayışını etkileyen faktörler: Eğitime bakış açısı ve verilen önem, ekonomik yapı, yaşam şekli

2. Bir devletin varlığını sürdürmesinde eğitimin önemini belirtiniz.

Eğitim ile yetişecek olan nitelikli insanlar devletin daha güçlü ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Ayrıca eğitim vasıtasıyla aktarılacak olan kültürel değerler devlete bağlılığı arttırır.

3. İlk Türk devletlerine ait destanlardan yararlanarak destanlardaki eğitici unsurları araştırınız.

Alp Er Tunga Destanında; “O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahip idi, bilgili, anlayışlı vehalkın seçkini idi. Ne seçkin, ne yüksek, ne yiğit adam idi, zaten alemde ferasetli insan bu dünyaya hakim olur”

“Dünyada hakim olmak ve onu idare etmek için, pek çok fazilet, akıl ve bilgilazımdır.” denmektedir.

4. İslamiyet’in eğitim ve bilime verdiği önemi araştırınız.

En güzel örnek Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı sonrası okuma-yazma bilen esirlere serbest kalmaları için 10 müslüman çocuğa okuma yazma öğretmenlerini şart koşmasıdır.

5. İlk Türk-İslam devletlerinde fen bilimleri alanında yapılan çalışmalar hakkında araştırma yapınız.

İbn-i Sina, “Kanun” adlı eserinde hekimlik, ilaçlar, cerrahi yöntemler hakkında bilgi verir. Onun bu eseri Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmaktadır.
Zehravi, cerrahi alanında önemli bir yere sahiptir. “El-Tasrif” adlı eseri, Avrupa’da Latinceye çevrilerek Oxford Üniversitesinde okutulmuştur.
Uluğ Bey, “Uluğ Bey Zici” adlı eseri astronomi konusunda önemli bilgiler vermektedir.
Biruni, “Mesud’un Kanunu” adlı eserinde önemli astronomik bilgiler vermiştir.
Farabi, “Boşluk Üzerine” adlı yazmış olduğu eserinde doğada boşluğu kabul etmez. Aristo fiziğinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. 

6. Medrese, külliye, muid, müderris, suhte, danişmend, rüştiye, idadi, darülfünun kelimelerinin anlamlarını araştırarak günümüzdeki karşılıklarını bulunuz.

Medrese: Üniversite

Külliye: Kampüs

Muid: Asistan

Müderris: Doçent, profesör

Suhte: Yüksekokul öğrencisi

Danişmend: Üniversite öğrencisi

Rüştiye: Ortaokul

İdadi: Lise

Darülfünun: Üniversite

7. Osmanlılarda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının hangileri olduğunu araştırınız.

Osmanlılarda örgün eğitim kurumları: Sıbyan mektebi, medrese, enderun

Osmanlılarda yaygın eğitim kurumları:

Camiler, esnaf kuruluşları, tekke, zaviye, dergah

8. XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında açılan yabancı okulların çalışmaları hakkında bilgi edininiz.

Misyonerlik faaliyetleri yapmışlar, bulundukları bölgelerde azınlık çocuklarının Osmanlı karşıtı yetişmelerine çaba sarfetmişlerdir.

9. Osmanlıdan günümüze kadar varlığını sürdüren okullar hangileridir? Araştırınız.

Galatasaray Lisesi, Mühendishane-i Bahri-i Hümayûn (Deniz Harb Okulu), İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Darüşşafaka, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Feyziye Mektepleri, Necatibey Eğitim Fakültesi

10. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında hangi çalışmalar yapılmıştır?

3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.  1 Kasım 1928’de “Türk Harfleri Hakkında Kanun” çıkarıldı. “Millet Mektepleri”  açılarak okuma yazma seferberliği başlatıldı.


] }

Tavsiye Konular

tarih 11 kitabı cevapları-min

11. Sınıf Seçmeli Tarih Kitabı Sayfa 170 Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Kitabı Sayfa 170 Cevapları Kurganlardan çıkarılan eserler üzerinde yazıların bulunmasıyla ilgili …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir