9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 109 Cevapları

1. Peçenek ve Kıpçak Türklerinin birbirleriye mücadele etmesi Bizans’ın siyasi varlığını nasıl etkilemiş olabilir? Belirtiniz.

Bizans’ın ömrünü uzatmıştır. Zira Peçenekler, Çaka Bey ve I. Kılıç Arslan ile ittifak yamış durumdadır.

2. Peçeneklerin Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

a- Hiç bir zaman devlet kuramamışlardır.

b- Malzagirt Meydan Muharebesinde taraf değiştirerek savaşı Selçukluların kazanmasında pay sahibi olmuşlardır.

Günümüzde değişik bölgelerde Kıpçak soyundan gelen Türk boylarının bulunmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız.

a- Değişik bölgelere göç etmeleri

b- Bazı devletlerin ordularında köle-asker (gulam) olarak yer alamaları.


Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir