Asya Hun Devleti Özet

9.sınıf tarih dersi konularından Asya Hun Devleti Özet ini maddeler halinde yazmaya çalıştık. Yazımızda Asya Hun Devletinin özelliklerini, kurucusunu, başkentini, en parlak dönemini, ikiye bölünüşü ve yıkılışını bulabilirsiniz. Konuyu okuduktan sonra en sonda bulunan test sorularını çözerek kendinizi sınayabilirsiniz.

İçindekiler

Asya Hun Devletinin Özellikleri

 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti “Asya Hun Devleti”dir.
 • Orta Asya tarihinin ilk büyük devletidir.
 • Asya Hun Devletinin başkenti Ötüken’dir.
 • Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman (Tuman)dır.
 • En parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır.
 • Mete Han Türk soyundan gelen bütün Türk topluluklarını bir bayrak altında topladı.
 • Mete Han Çinlileri yenmesine rağmen Türklerin asimile olmaması için Çin’e yerleşmedi ve vergiye bağladı.
 • Onlu sistemi kurdu. (MÖ 209 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuruluş Tarihi)

TAVSİYE LİNK: Mete (Mao-dun) Han Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Madde Madde

TAVSİYE LİNK: Mete Han’ın Çin Politikası Kısaca

 • Mete Han ve Ki-ok döneminden sonra Çin entrikaları ile devlet güçten düşmeye başladı.

TAVSİYE LİNK: Çinlilerin Türk Devletlerine Karşı Uyguladığı Politika

 • Güçten düşen Hun Devleti’nin kurultayında Hohanyeh ile Çin egemenliğini kabul etmeyen kardeşi Çi-çi arasında tartışmalara ve sonrasında mücadeleye sebep oldu. Mücadeleyi Çin desteğini alan Hohanyeh kazandı.
 • Çi-çi kendisine bağlı Hunlarla birlikte batıya çekildi.
 • Böylece Hun Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (MÖ 54)
 • Batı Hun Devleti MÖ 36 yılında Çinliler tarafından yıkıldı.
 • Doğu Hun Devleti önce tekrar bağımsız olsa da Çin entrikaları neticesinde Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Hunların son kalıntısı olan Güney Hun Devleti MS 216 yılında Çinliler tarafından yıkıldı.

Asya Hun Devleti Haritası

Asya Hun Devleti Haritası
Asya Hun Devleti Haritası

Elbette ki yukarıdaki haritanın temsili olduğu, sınırların %100 doğru olmadığı unutulmamalı.

Asya Hun Devleti Hikayeler ile Kültür Medeniyet Bağlantılı (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT, KPSS)

Asya Hun Devleti İle İlgili Test Soruları

1 – İslamiyet öncesi Türk tarihinde kurulan ilk devlet olarak bilinir.
– Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.
– Bu dönemde Çinlilere karşı yapılan seferlerden dolayı Çinliler, Çin Seddi’ni yapmak zorunda kalmışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri belirtilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutluk Devleti
B) Uygurlar
C) Avarlar
D) Asya Hun Devleti
E) Avrupa Hun Devleti

2 Asya Hun imparatorluğu döneminde, tarihte ilk defa bütün Türkler bir bayrak altında toplanmıştır.

Bu bilgilere göre, Asya Hun İmparatorluğu ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla­bilir?

A)     Türk İslam medeniyetinin temellerini atmışlardır.
B)     Türkler arasında ilk defa siyasi birliği sağlamış­lardır.
C)     İslâm dünyasının liderliğini üstlenmişlerdir.
D)     İlk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.
E)     Türk kültürüne ait ilk eserleri ortaya koymuşlardır.

3 Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde erimesinden endişe ettiği için Çin’e yerleşmesine karşı çıkmıştır?
A) Kutluk Kağan
B) Mete Han
C) Bumin Kağan
D) Tapo Kağan
E) Atilla

4 Hunlarla Çinlilerin, ipek Yolu hâkimiyetinden dolayı yıl­larca savaşmaları;
I.  İktisadi hedefler siyasal tercihlere yön vermiştir.
II. Ticaret yollarını ele geçirme, Hunların temel bir politikasıdır.
III.   Uzun süren savaşlar Türk ve Çin kültürünün kay­naşmasını sağlamıştır.
yargılarından hangisiyle açıklanamaz?
A) Yalnız I.        B) I. ve II.          C) Yalnız II.
D) II. ve III.        E) Yalnız III.

5 Çin’in Hun ordu sistemini benimseyerek, Hunların süvari kıyafetlerini alması;
  I. Hunların askeri açıdan Çin’den gelişmiş olduğu,
 II. Çinlilerde milliyetçilik duygusunun bulunmadığı,
III. Çinlilerin Türkler tarafından asimile edildiği,
durumlarından hangilerinin kanıtı olarak gösteri­lebilir?
A)Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

1.(Cevap: D)
2.(Cevap: B)
3.(Cevap: B)
4.(Cevap: B)
5.(Cevap: A)

Asya Hun Devleti özetimizi tamamladık. Sorularda hatanız fazla ise lütfen konuyu tekrar ediniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir