Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

İçindekiler

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

 • Teknolojik gelişmeler ve yeni buluşlar hız kazan­mıştır.
 • Teknoloji bakımından ileri düzeyde olan ülkeler güçlü bir konuma yükselmiştir.
 • Organ ve doku nakliyle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. (İlk kopya koyun: Dolly)
 • İnternet kullanımı hızla yayılmıştır.
 • Çernobil kazası çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmıştır
 • Askeri teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır.
 • Nanoteknoloji ön plana çıkmıştır.

NANO TEKNOLOJİ

Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm metrenin milyarda biridir.

Kapsadığı alanlar: Kimya, biyoloji, aygıt fiziği, elektro­nik, malzeme bilimi vs.

Nanoteknoloji’nin Kullanılmasının Sonuçları:

 • Tarım üretiminde verim artmıştır.
 • Kirlenmeyen, ütü gerektirmeyen, ıslanmayan ku­maşlar üretilmiştir.
 • Kendi kendini temizleyen boyalar üretilmiştir.
 • Düşük yakıt üretimi sağlanmıştır.
 • Zararlı etkilerden arındırılmış mutfak eşyaları yapıl­mıştır.
 • Laboratuar ortamında organ ve doku üretme ça­lışmaları yapılmıştır.
 • İnternet toplum hayatında çok önemli bir etken haline gelmiştir.
 • Küreselleşme hız kazanmıştır.

Askeri Alandaki Teknoloji

 • Devletlerin askeri gücü teknolojinin askeri alanda kullanılmasıyla ölçülmeye başlandı.
 • Nokta hedeflere akıllı mühimmat kullanımı artmış­tır.
 • Devletlerin askeri teknoloji yatırımları artmıştır.
 • Cephe savaşları tamamen sona ermiştir.

Soğuk Savaş Dönemi’nde ABD ile SSCB arasındaki uzay araştırmalarındaki rekabetin yerini Mars’ta yaşam olup olmadığı konusundaki araştırmalar almaya baş­ladı.

 

 

 


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir