4.Ünite: İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya

Türk-Yunan İlişkileri Ve Nüfus Mübadelesi Maddeler Halinde

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Türk-Yunan İlişkileri Ve Nüfus Mübadelesi Lozan’a göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç Türk ve Rum nüfus karşılıklı olarak değiştirilecekti. Yunanistan Türkiye’de daha fazla Rum bırakmak isteyince sorun çıktı. Yunanistan’ın amacı iç işlerimizde etkili olmaktı. Sorun Milletler Cemiyeti’ne taşındı. Ancak burası da çözüm bulamadı. Bunun üzerine her iki taraf da ülkelerinde yaşayan azınlık mallarına el koydu. Ancak İtalya’nın Doğu Akdeniz’deki …

Devamını Oku

Osmanlı Borçları Sorunu Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Kırım Savaşı ile başlayan Osmanlı Devleti’nin borçlanma tarihini daha önce özetlemiştik. (Osmanlının Dış Borçlanma Tarihi) Osmanlı Borçları Sorunu Osmanlı tarih sahnesine karıştı ama bıraktığı mirasın olumsuz tarafları da vardı. Alacaklılar alacaklarını bırakı mı hiç? Lozan’da Borçlar Sorunu Milli mücadele sonrası imzalanan Lozan Barış Antlaşması sırasında Osmanlı’dan kalan borçlar pek çok devleti ilgilendiriyordu. Ancak bu konu da en çok direnen devlet …

Devamını Oku

Adana Mersin Demiryolunun Millileştirilmesi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Adana Mersin Demiryolunun Millileştirilmesi Adana Mersin Demiryolu Sorunu Kısaca: Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Fransız firması tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolu hattını millileştirmek istemesi üzerine Fransız Hükümet’nin bu duruma karşı çıkması neticesinde ortaya çıkan sorundur. TBMM’de çıkarılan 10 Ocak1929 tarihli kanun uyarınca, Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin Demiryolu’nun satın alınması için çalışmalara başlanmıştır. Fransa Türk Hükümeti’nin bu talebine karşı çıkmıştır.  Anlaşmazlık kısa zamanda …

Devamını Oku

Yabancı Okullar Sorunu Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Yabancı Okullar Sorunu Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Devlet-i Ali’nin sınırları içinde yabancı devletler tarafından pek çok okul açılmıştır. Lozan’da yabancı okullar ile ilgili her türlü insiyatif Türk Devleti’ne bırakılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu ile yabancı okullar ve azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Bu okulların müfredatları bakanlık tarafından belirlendi. Tarih ve Türkçe derslerine Türk öğretmenlerin girme zorunluluğu getirildi. Bakanlık müfettişleri tarafından …

Devamını Oku

Bursa Olayı Hakkında Kısa Bilgi

Türk İnkılabı-min

Bursa Olayı Bursa Olayının Tarihi: 1 Şubat 1933 Bursa Olayının Gelişimi: Bursa Ulu Cami’de ezanın Türkçe okunması karşısında ortaya çıkan tepkidir. Bursa Olayının Sonucu: Olay bastırılmış. Mustafa Kemal Bursa’ya gitmiştir. Mustafa Kemal, 6 Şubat’ta Bursa’dan ayrılmadan önce Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte olayın çok da önemli olmadığı şeklinde kanaatini açıklamış; Bursa olayı ile ilgili soruşturma 13-14 Şubat’ta sona ermiştir.

Devamını Oku

Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Kısaca

Türk İnkılabı-min

Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Vagon Li (Wagons-Lits) Olayı Tarihi: 22 Şubat 1933 Vagon Li (Wagons-Lits) Olayının Gelişimi: Vagon Li (Wagons-Lits) yataklı vagon işleten bir Fransız firmasıdır. Vagon Li (Wagons-Lits) şirketinde çalışan memur Naci Bey’in telefon de Türkçe konuşması üzerine şirket tarafından kendisine 25 kuruş para ve 15 gün işten uzaklaştırma cezası verilmiştir. Bu durumun duyulması üzerine İstanbul Üniversitesi öğrencileri 25 …

Devamını Oku

Bozkurt-Lotus Olayı Kısa Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Bozkurt-Lotus Olayı ♦ Bozkurt-Lotus Olayı Tarihi: 2 Ağustos 1926 ♦ Bozkurt-Lotus Olayı Kısaca: Bozkurt adlı Türk gemisi ile Lotus adlı Fransız ge­misi Ege Denizi’nde Midilli açıklarında çarpışmıştır. Lotus gemisi kaptanı İstanbul’da yargılanmıştır. Fransızlar Türk mahkemesinin verdiği karara tepki göstermişler ve Türk gemisinin suçlu olduğuna karar vererek Türkiye’den tazminat istemişlerdir. ♦ Bozkurt-Lotus Davası Nerede Görüldü? Lahey Adalet Divanı ♦ Bozkurt-Lotus Davasında …

Devamını Oku

1923-1939 Arası Türkiye ile Fransa Arasında Yaşanan Sorunlar

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

1923-1939 Arası Türkiye ile Fransa Arasında Yaşanan Sorunlar Lozan Barış Anlaşması ile Atatürk’ün ölümü arasında geçen sürede Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen belli başlı sorunlar şunlardır: Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın belirlenmesi, Bozkurt – Lotus sorunu (davası), için tıklayınız. Türkiye’deki Fransız okulları (yabancı okullar sorunu), için tıklayınız. Adana – Mersin demiryolunun satın alınması, için tıklayınız. Osmanlı borçları sorunu, için tıklayınız. Hatay (Sancak) …

Devamını Oku

1923-1932 Dönemi Türk – Fransız İlişkileri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

1923-1932 Dönemi Türk-Fransız ilişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar Ve Borçlar 30 Mayıs 1926’da Fransa ile dostluk ve iyi komşuluk sözleşmesi imzalandı. Buna göre taraflar arasındaki anlaşmazlıklar barışçıl yollarla çözümlenecektir. Birine yönetilen silahlı saldırıda diğeri tarafsız kalacaktır. Lozan’da yabancı okullarla ilgili düzenleme hakkı Türk hükümetine bırakılmıştır. Lozan sonrasında Türk Hükumeti 26 Eylül 1925’te bir genelge hazırlayarak yabancı okullarda Türk dili, tarih …

Devamını Oku

Musul Meselesi Maddeler Halinde Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

MUSUL SORUNU Lozan’da en fazla tartışılan konulardan biri de Musul Sorunu idi. Lozan’da Batı’nın dikkatine sunulan Musul tezi şöyleydi; Musul çoğunlukla Türk’tür Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet Anadolu’nun ayrılmaz bir bütünüdür Henüz hukuken Türkiye’nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere’nin gerçekleştirdiği antlaşmalar köksüzdür. Musul vilayeti, memleketimizin diğer birçok kısımları gibi mütarekeden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle …

Devamını Oku


] }