Yabancı Okullar Sorunu Kısaca

Yabancı Okullar Sorunu

  • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Devlet-i Ali’nin sınırları içinde yabancı devletler tarafından pek çok okul açılmıştır.
  • Lozan’da yabancı okullar ile ilgili her türlü insiyatif Türk Devleti’ne bırakılmıştır.
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu ile yabancı okullar ve azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.
  • Bu okulların müfredatları bakanlık tarafından belirlendi. Tarih ve Türkçe derslerine Türk öğretmenlerin girme zorunluluğu getirildi.
  • Bakanlık müfettişleri tarafından teftiş edilmeye başlandı.
  • Bu okullarda dini sembol ve işaretlerin kullanılması yasaklandı.
  • Yabancı okullar başta Fransa olmak üzere ABD ve İtalya ile aramızda sorun oldu.
  • Türkiye yabancı okullar sorununu iç meselesi olduğunu belirterek meselenin Milletler Cemiyeti’nde görüşülmesini reddetmiştir.
  • Bazı Fransız okulları gerekli şartlara uymadığından kapatılmıştır.

] }

Tavsiye Konular

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir