6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri

Tolunoğulları Hakkında Kısa Bilgi

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki Tolunoğulları Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Tolunoğulları Kurulduğu Yer: Mısır. Kurucusu: Tolunoğlu Ahmet. Not: Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Tolunoğulları ile siyasi mücadelede bulunabilecek güçler: Abbasiler, Bizans, Fatımiler Özellikleri: * Mısır’da Türk kültürü yayıldı ve Mısır, Tolunoğulları tarafından imar …

Devamını Oku

Gazneliler Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Gazneliler konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Gazneliler Gaznelilerin Kurulduğu Yer: Afganistan, Hindistan ve İran. Gaznelilerin Kurucusu: Alp Tigin’dir. Gaznelilerin Başkenti: Gazne Gaznelilerin Hükümdarları: Alp Tigin, Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut), Sultan Mesut Gaznelilerin Özellikleri: * Devletin en parlak dönemini yaşatan Gazneli Mahmut döneminde devlet …

Devamını Oku

Karahanlılar Özet Konu Anlatımı

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Karahanlılar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Karahanlılar Karahanlıları Kuran Türk Boyları: Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi Karahanlıların Kurulduğu Yer: Orta Asya’da Tanrı dağlarının kuzey ve güneyinde kuruldu. Karahanlıların Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlıların Başkenti: Balasagun, Kaşgar Hükümdarları: Bilge Kül Kadir Han, Satuk Buğra …

Devamını Oku

Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Maddeler Halinde

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ alt başlığı olan Türkler ve İslamiyet dahilindeki Türklerin İslamiyeti benimseme sebepleri neler olabilir? sorusunun cevabını aşağıdan okuyabilirsiniz. Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Türkler İslâmiyeti benimseme sebepleri genel olarak 2 tanedir. A) Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkilerinin dostane gelişimi B) Eski Türk dini ve anlayışıyla İslâmiyet aralarında pekçok benzerlik …

Devamını Oku

İhşidiler (Akşitler) Kısa Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki İhşidiler (Akşitler) Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. İhşidiler (Akşitler) (935 – 969) Mısır’da kurulan 2. Türk devletidir. Akşitler Devleti’nin kurucusu Maverâünnehir Türk beylerinden olan Muhammed Ebubekir (Ebubekir Mehmet veya Muhammed bin Toğaç) isminde bir komutandır. Babası Toğaç, Ferganalı idi. …

Devamını Oku

Tolunoğulları Kısa Özet

Tolunoğulları 868-905 yılları arasında Mısır’da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet, başkenti El Katai’dir. Tolunoğulları, 9. sınıf tarih dersi, TYT, AYT ve KPSS’de şu şekilde soru potansiyeli taşımaktadır. Örneğin; Mısır’da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? Mısır’da yaptırdıkları camiinin adı nedir? Tolunoğulları döneminde Mısır’da yaptırılan hastanenin adı nedir? Tolunoğulları Devleti Haritası Tolunoğulları Abbasi Halifeliği hudutları içinde kurulan bağımsız …

Devamını Oku


] }