6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulu ve İlk Türk İslam Devletleri

Berkyaruk Döneminin Siyasi Gelişmeleri

türk-islam devletleri

Berkyaruk Dönemi (1094-1105) – Sultan Melikşah’ın büyük oğludur. – Nizam’ül Mülk taraftarlarının desteği ile tahta geçti. – Terken Hatun tarafından Sultan ilan edilen kardeşi I. Mahmut ile yaptığı Burûçird Muharebesi’ni kazandı. (17 Ocak 1093) – 1095 yılında amcası Tutuş’u Rey yakınlarında yendi. Tutuş’un büyük oğlu Rıdvan Şam’da, küçük oğlu Dukak Halep’te kendilerini emir ilan ettiler. (Böylece Halep Melikliği ve Şam …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 174 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1072-1157) Hazırlık Çalışmaları 1.  Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın güçlü bir devlet kurmak istemesinin nedenleri nelerdir? a) Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi: Türkler dünyanın tamamını ele geçirmek ve dünyaya adaleti yaymak ister. Bunun içinde güçlü bir devlet gerekir. b) Devletin devamlılığı için: Devlet güçlü olmalı ki uzun yaşasın. c) Dede ve babadan gelen miras: Tuğrul-Çağrı ve …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 173 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

11. Etkinlik: MANŞETLERDE MALAZGİRT ZAFERİ Malazgirt Zaferi’nin 942’nci yıldönümü ile ilgili aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Haberin altındaki soruları cevaplayınız. 1.  Siz olsaydınız bu zaferin yıldönümü ile ilgili nasıl bir kutlama programı hazırlardınız? Mutlaka Sultan Alp Arslan’ın savaş öncesi konuşması ve savaş sonrası Diojen ile olan konuşması canlandırılmalı. Ovaya çadırlar kurulmalı 1071 şehit evladı ovaya getirlmeli. Güreşler tutulmalı. 1.  Hazırlamış olduğunuz …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 172 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

10. Etkinlik: ALP ARSLAN KİMDİR? Sultan Alp Arslan, Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde Maveraünnehr’e doğru sefere çıktı. Türkleri bir bayrak altında toplamak istiyordu. Ordunun başında Buhara’ya yaklaştı. Amuderya nehri üzerinde bulunan Hana kalesini muhasara etti. Kale komutanı Yusuf, kalenin fazla dayanamayacağını anladı ve teslim olacağını bildirdi. Hain Yusuf, Alp Arslan ’ın huzuruna çıkarıldığı sırada Sultan’a hücum edip, hançer ile yaraladı. …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 171 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

9. Etkinlik: ALP ARSLAN MALAZGİRT OVASI’NDA 26 Ağustos 1071 cuma günü Malazgirt Ovası’nda cuma namazını askerleri ile birlikte kılan Alp Arslan, namazdan sonra askerleriyle helalleşti. Ellibin kişilik ordu Alp Arslan’ın neler söyleyeceğine kulak kesilmişti. Alp Arslan şunları söyledi: “Askerlerim! Yiğitlerim! Bugün burada ne emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 170 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

MALAZGİRT SAVAŞI (1071) Hazırlık Çalışmaları 1.  Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır, diyen bir tarihçi bu sözleri ile neyi ifade etmektedir? Anadolu Yarımadasının karadan tek girişi vardır. Bu da Van Gölü tarafıdır. Dolayısıyla burası Anadolu’nun kapısıdır. Malazgirt’in kazanılması ile artık bu kapıyı savunacak bir güç kalmamıştır. Dolayısıyla Anadolu’nın girişi (kapısı) Türklere açılmıştır. 2.  Malazgirt Savaşı’nın kazanılması Avrupalıları telaşlandırmıştır. Sizce bu …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 169 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Halifenin siyasi yetkilerini Tuğrul Bey’e vermesinin önemi ne olabilir? Halife siyasi  yetkilerini bir başkasına devretmişse kendisinde sadece dini yetkiler kalmıştır. Bu durum da din ve devlet işlerinin ayrıldığının göstergesidir. Dolayısıyla laik devlet yapısı ortaya çıkmıştır. Aşağıda yer alan “Tarih Şeridi Okuyalım” başlıklı etkinliği yapınız. 8. Etkinlik: TARİH ŞERİDİ OKUYALIM Yukarıda verilen devletlerden hangileri Büyük Selçuklularla aynı dönemde varlığını sürdürmüştür? Bu …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 168 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

1. Aşağıdaki haritayı inceleyerek  Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının  nerelere kadar genişlediğini söyleyiniz. Orta Asya’dan İstanbul Boğazı’na, Umman Denizi’nden Aral Gölü’nün kuzeyine kadar genişlemiştir. 2. Büyük Selçukluların kurulduğu bölgede bugün hangi devletler hüküm sürmektedir? Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Irak, Kuveyt, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, TÜRKİYE Tuğrul ve Çağrı Beylerin fetih politikalarını Anadolu toprakları …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 167 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Tuğrul Bey’in kendi adına para bastırıp hutbe okutması sizce hangi anlama gelmektedir? Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametleri şunlardır: Hutbe okutmak, para bastırmak, otağ, çetr, taht, tuğ, nevbet, hil’at, tıraz. Dolayısıyla Tuğrul Bey’in para bastırıp, hutbe okutması kendisini hüküdar ilan ettiği anlamına gelmektedir. EK BİLGİ: Büyük Selçuklularda hanedan üyelerinin her biri bulunduğu bölgelerde kendi adına para bastırmak, hutbe okutmak, nevbet çaldırmak hakkına …

Devamını Oku

Türk-İslam Devletlerinde Hükümdarlık Alametleri

türk-islam devletleri

Türk-İslam Devletlerinde Hükümdarlık Alametleri Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametleri şunlardır: Hutbe okutmak: İslam devletlerinde hükümdarlığın meşruiyet kazanması için halifenin onayı gerekirdi. Cuma namazları sırasında hutbede önce halifenin ismi akabinde hükümdarın ismi halifenin bahşettiği unvan ve lâkablarla birlikte zikredilirdi. Para bastırmak:Bastırılan parada önce halifenin adı sonra hükümdarın adı ve unvanı yer alırdı. Otağ: Hakan çadırı. Çetr: Saltanat şemsiyesi Taht: Hükümdar koltuğu 🙂 …

Devamını Oku


] }