9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 170 Cevapları

MALAZGİRT SAVAŞI (1071)

Hazırlık Çalışmaları
1.  Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır, diyen bir tarihçi bu sözleri ile neyi ifade etmektedir?

Anadolu Yarımadasının karadan tek girişi vardır. Bu da Van Gölü tarafıdır. Dolayısıyla burası Anadolu’nun kapısıdır. Malazgirt’in kazanılması ile artık bu kapıyı savunacak bir güç kalmamıştır. Dolayısıyla Anadolu’nın girişi (kapısı) Türklere açılmıştır.

2.  Malazgirt Savaşı’nın kazanılması Avrupalıları telaşlandırmıştır. Sizce bu telaşın nedenleri nelerdir?

Avrupalılar, doğudan gelen Türk topluluklarının ne kadar büyük tehlike arz ettiğini önceki yüzyıllarda öğrenmişlerdi. (Hun, Avar, Peçenek vb akınlar) Bu bakımdan Bizans, Türkler ile Avrupa arasında tampon vazifesi görüyordu. Bizans’ın gücünün kırılması Avrupa yolunun Türklere açılması demekti. Bu durumda Avrupayı telaşlandırdı.

Barış, Ebu’l Feth, Turan Taktiği
Barış, Ebu’l Feth, Turan Taktiği

3.  Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Barış: Savaşız ortam.

Ebu’l Feth: Fetihlerin babası. Sultan Alparslan’a Ani Kalesi’ni fethi sonrası Halife tarafından verilen unvan.

Turan Taktiği: Düşmanı sararak yok etmeyi amaçlayan savaş stratejisi. Hilal, Kurt kapanı, Sahte Ricat, Bozkır isimleri ile de bilinir.  (Ordu, savaş anında merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Merkez kuvvetleri düşmana saldırır, bir süre sonra saldıran bu kuvvetler, kaçar gibi geri çekilirdi. Bunu yaparken de at üzerinde ok atmak suretiyle savaşa devam ederlerdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden gelen düşman, ordunun sağ ve sol kısmı tarafından pusu kurulan yere çekilir, çember içine alınarak imha edilirdi.)

Alp Arslan, Malazgirt Savaşı öncesi Bizans İmparatoru Diyojen’e elçi göndererek barış teklifinde bulundu. Selçukluların savaşmaktan çekindiklerini sanan Diyojen şu cevabı verdi:
“Ben bu üstün ve kudretli duruma pek çok para ve çaba harcayarak eriştim. Barış ancak Selçuklu başkenti Rey’de olur. Ben İslam ülkelerine kendi ülkem gibi sahip olmadıkça geri dönmeyeceğim. Biz İsfahan’da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan’da.
Buna karşılık Türk elçisi “Hayvanlarınız Hamedan’da kışlayabilir. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilmem.” şeklinde cevap verdi.

Bizans İmparatoru Diyojen’in Alp Arslan’ın barış teklifini kabul etmemesinin nedeni ne olabilir? Diyojen neden İslam ülkelerine sahip olmak istediğini ifade etmiştir?

Bizans İmparatoru Diyojen’in Alp Arslan’ın barış teklifini kabul etmemesinin nedeni: Ordusuna olan güveni ve kahraman olma isteğidir.

Diyojen İslam ülkelerine sahip olmak istemektedir. Bu durumda Selçukluların sürekli Anadolu’ya akınlar yapmaları ve Hristiyan dünyasının İslamiyetin yayılışından rahatsız olması etkendir.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir