9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 169 Cevapları

Halifenin siyasi yetkilerini Tuğrul Bey’e vermesinin önemi ne olabilir?

Halife siyasi  yetkilerini bir başkasına devretmişse kendisinde sadece dini yetkiler kalmıştır. Bu durum da din ve devlet işlerinin ayrıldığının göstergesidir. Dolayısıyla laik devlet yapısı ortaya çıkmıştır.

Aşağıda yer alan “Tarih Şeridi Okuyalım” başlıklı etkinliği yapınız.

8. Etkinlik: TARİH ŞERİDİ OKUYALIM

Tarih Şeridi Okuyalım
Tarih Şeridi Okuyalım

Yukarıda verilen devletlerden hangileri Büyük Selçuklularla aynı dönemde varlığını sürdürmüştür? Bu devletlerin kuruluş ve yıkılışlarını tarih şeridi üzerinde gösteriniz.

Büyük Selçuklu Devleti 1040’ta kurulup 1157 ‘de yıkıldığına göre; Gazneliler, Karahanlılar ve Bizans ile aynı dönemde yaşamıştır.

Yukarıdaki tabloda her devlete ayrı bir renk belirlenerek tarih şeridinin alt tarafında kuruluş tarihinden yıkılış tarihine kadar çizgi biçiminde gösterilmiştir.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir