9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 168 Cevapları

1. Aşağıdaki haritayı inceleyerek  Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının  nerelere kadar genişlediğini söyleyiniz.

Orta Asya’dan İstanbul Boğazı’na, Umman Denizi’nden Aral Gölü’nün kuzeyine kadar genişlemiştir.

2. Büyük Selçukluların kurulduğu bölgede bugün hangi devletler hüküm sürmektedir?

Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Irak, Kuveyt, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, TÜRKİYE

Büyük Selçuklu Devleti Haritası
Büyük Selçuklu Devleti Haritası

Tuğrul ve Çağrı Beylerin fetih politikalarını Anadolu toprakları üzerine yoğunlaştırmalarının sebepleri sizce neler olabilir?

– Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmayışı.
– Bulundukları bölgede güçlü devletlerin olması. (Selçukluların ilk dönemlerinde Karahanlı ve Gazneli baskısı.)
– Doğudan gelen ve sayıları her geçen gün artan Oğuzlara yurt arayışı.
– Anadolu’nun ikliminin yerşekillerinin ve bitki örtüsünün uygun oluşu.
– Gaza düşüncesi.

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir