9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 167 Cevapları

Tuğrul Bey’in kendi adına para bastırıp hutbe okutması sizce hangi anlama gelmektedir?

Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametleri şunlardır: Hutbe okutmak, para bastırmak, otağ, çetr, taht, tuğ, nevbet, hil’at, tıraz.

Dolayısıyla Tuğrul Bey’in para bastırıp, hutbe okutması kendisini hüküdar ilan ettiği anlamına gelmektedir.

EK BİLGİ:

Büyük Selçuklularda hanedan üyelerinin her biri bulunduğu bölgelerde kendi adına para bastırmak, hutbe okutmak, nevbet çaldırmak hakkına sahipti. Fakat Sultan olarak Nişabur’daki Tuğrul Bey’e bağlı idiler. Hutbede ilk defa Tuğrul Bey’in adı anılırdı. Belli bir başa geçme sistemi olmadığından bu üyelerin hepsi tahta geçme hakkına sahipti.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir