İhşidiler (Akşitler) Kısa Özet

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Mısır’da Kurulan Türk Devletleri dahilindeki İhşidiler (Akşitler) Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İhşidiler (Akşitler) (935 – 969)

Mısır’da kurulan 2. Türk devletidir. Devletin kurucusu Maverâünnehir Türk beylerinden olan Muhammed Ebubekir (Ebubekir Mehmet veya Muhammed bin Toğaç) isminde bir komutandır. Babası Toğaç, Ferganalı idi. (Akşit Fergana bölgesinde hükümdarlara verilen ünvandır. Meliklerin meliki anlamına gelmektedir.) Abbasilerin hizmetinde bulunmuştur. Mısır valisi iken bağımsızlığını ilân eden Muhammed Ebubekir (935), öncesinde topraklarını Dicle nehrine kadar genişletti. İleri ki zamanlarda İslâm’ın mukaddes kentleri olan Mekke ve Medine’yi (Hicaz bölgesini) devletine bağladı. Ölümünden sonra oğulları başa geçtiyse de esas yönetim kölesi Kafur’un elindeydi. Kafur’un ölümüyle başlayan iç mücadelelerden yararlanan Fatimîler, Mısır’ı zaptederek İhşidilere (Akşitler) son verdiler (969).

İhşidiler Devleti’nin kısa yaşamasının sebebi: Yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olması

Dikkat: İhşidiler Devleti, Hicaz’a (kutsal topraklara) sahip olan ilk Türk devletidir.

 


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir