Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Maddeler Halinde

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ alt başlığı olan Türkler ve İslamiyet dahilindeki Türklerin İslamiyeti benimseme sebepleri neler olabilir? sorusunun cevabını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri

Türkler İslâmiyeti benimseme sebepleri genel olarak 2 tanedir.

A) Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkilerinin dostane gelişimi

B) Eski Türk dini ve anlayışıyla İslâmiyet aralarında pekçok benzerlik bulunmasıdır. Göktanrı Dini ile İslamiyet arasında ki  benzerlikler söyle sıralanabilir.

1 – Eski Türk dini, Gök – Tengri (Gök-Tanrı) inancı isimiyle bilinmektedir. Bu inanışa göre, Türkler tek bir Tengriye inanıyor ve O’na Yaradan (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ olarak bilinen Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu.

2-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her 2 inançta da mevcuttu. Türkler cennet yerine uçmağ (uçmak), cehennem yerine tamu sözünü kullanmaktaydı.

3-İslâmiyet’te ki gibi Gök Tengri inanışında da Tengriye kurban sunuluyordu.

4-İslâmiyet’teki ‘gaza ve cihât’ anlayışı ile Türklerin cihana adaleti yayma amaçlı yaptıkları savaşlar aynı mahiyettedir. İslâmiyette olduğu gibi savaş nihayetinde ele geçirilen ganimet helâldir.

5-İslâmiyet’in ahlak anlayışı ile Türk ahlak anlayışı uyumlu düşmektedir. (Hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktır.)

6- Her 2 dinde de temzilik önemlidir.

7- Her 2 dinde de din adamları sınıfı oluşmamıştır. (Ruban sınıfı oluşmamıştır.)

8- Her 2 dinde de diğer dinlere karşı dini hoşgörü vardır.

Türkler tarih süresince farklı dinlere girmişlerdi. Fakat bu dinler milletçe aralarında değil fazladan idareci kesimde onay görmüştü. Bunun Için nazaran İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır. İslâm dini, millî yapıya uyumlu meydana geldiği içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini onay etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir