2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300-1453)

Karesioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Karesioğulları beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında hemde 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete ünitesi içeriğinde Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması başlığı altında yer almaktadır. Karesioğulları Beyliği (1299 – 1360 ) Karesioğulları Beyliğinin Kurucusu: Kalem ...

Devamını Oku

Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri

türkiye tarihi

Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri Bizans sınır boylarına uç denir. Her ucun başında bir uçbeyi vardı. Uç beyleri yarı bağımsızdı. Küçük uçlar büyüklere, büyük uçlarda merkeze bağlı idi. Anadolu’da ilk uç teşkilatı Danişmentliler tarafından oluşturuldu. (İlk Uç Beyi Danişmend Ahmet Gâzidir.) Büyük Selçuklu Devleti döneminden itibaren Türkmenler uç bölgelerine yerleştirildi ve bu durum Anadolu Selçuklu devrinde de devam etti. Uç ...

Devamını Oku

Karakoyunlu Devleti Kısa Özet

beylikten devlete

Karakoyunlu Devleti (1380-1469) Karakoyunlu Devletinin Kurucusu: Bayram Hoca Karakoyunlu Devleti Nerede Kuruldu: Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur. Karakoyunlu Devletinin Başkenti: Erciş, Tebriz Karakoyunlu Devleti en parlak dönemini Kara Yusuf zamanında yaşamıştır. Karakoyunlu Devleti Timur’a karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir. Timur baskısından kaçan Kara Yusuf, Yıldırım Beyazıt’a sığınması Ankara Savaşı‘nın sebeplerinden biridir. Timur’un vefatından sonra bölgede daha da güçlenen Karakoyunlu Devleti’ne Akkoyunlu Uzun ...

Devamını Oku

Akkoyunlu Devleti Kısa Özet

beylikten devlete

Akkoyunlu Devleti Akkoyunlu Devletinin Kurucusu: Kara Yölük Osman Bey Akkoyunlu Devleti Nerede Kuruldu: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde kurulmuştur. Akkoyunlu Devletinin Başkenti: Diyarbakır, Tebriz Akkoyunlular Oğuzların Bayındır boyundandır.  Devleti kuran Kara Yülük Osman Bey’in ölümü sonrası taht kavgaları yaşansa da torunu Uzun Hasan zamanında devlet toparlanmış ve en güçlü dönemini yaşamıştır. Uzun Hasan Dönemi: – Dulkadiroğulları ve Gürcistan üzerine ...

Devamını Oku

Altın Orda Devleti Hakkında Kısa Bilgi

10. Sınıf tarih dersi 1. ünitesi olan Beylikten Devlete kapsamında yer alan XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA konusu alt başlığı olan Altın Orda Devleti (1227 -1502) konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Altın Orda Devleti (1227 -1502) Kurucusu: Batu Han Hakimiyet Alanı: Karadeniz’in kuzeyi İslamiyeti Kabulü: Berke han zamanında İslamiyet yayılmış, Özbek Han zamanında resmi din olmuştur. Altın Orda Devleti’nin Yıkılmasının ...

Devamını Oku

İlhanlı Devleti Hakkında Kısa Bilgi

10. Sınıf tarih dersi 1. ünitesi olan Beylikten Devlete kapsamında yer alan XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA konusu alt başlığı olan İlhanlı Devleti (1256 – 1335) konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. İlhanlı Devleti Kurucusu: Hülagü Egemenlik Alanı: İran, Irak, Azerbaycan Faaliyetleri: Hülagu devrinde Anadolu Moğol egemenliğine girmiştir. 1256’da Alamut’u alarak Batınilere son verdiler. 1258 yılında Bağdat’ı işgal ettiler. Suriye ve ...

Devamını Oku

2. Kosova Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

beylikten devlete

Tarih 2 dersi Beylikten Devlete ünitesi içinde yer alan Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi konusu dahilinde ki Varna Savaşı’nı aşağıdan okuyabilirsiniz. 2. Kosova Savaşı Tarih: 1448 Taraflar: Haçlılar X Osmanlı Sebepleri: 1) Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Yanoş’un Haçlı ordusu hazırlaması 2) Bizans’ın ve papanın kışkırtması 3) Türkler’i Balkanlar’dan atma düşüncesi Sonuçları: 1) Osmanlı kazandı. 2) Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu. Önemi: ...

Devamını Oku

Varna Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

beylikten devlete

Tarih 2 dersi Beylikten Devlete ünitesi içinde yer alan Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi konusu dahilinde ki Varna Savaşı’nı aşağıdan okuyabilirsiniz. Varna Savaşı Tarih: 1444 Taraflar: Haçlılar X Osmanlı Sebep: Edirne-Segedin Antlaşması sonrası II. Murat tahtı oğlu Mehmet’e bırakınca Haçlıların bu durumdan faydalanmak istemesi. II. Murat devlet adamlarının araya girmesi ve genç şehzadenin isteği üzerine II.Murat Edirne’ye gelerek ordunun başına geçti. Varna ...

Devamını Oku

Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemi

beylikten devlete

Tarih 2 dersi müfredatında Beylikten Devlete ünitesi içinde yer alan Balkanlardaki Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi konusu dahilinde ki Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemini aşağıdan okuyabilirsiniz. 2. Murat Dönemindeki Siyasi Gelişmeler ve özellikler Edirne-Segedin Antlşması ile ilgili ayrıntılı bilgi almak lütfen buraya tıklayınız. Antlaşma maddeleri incelendiğinde bu antlaşmanın Osmanlı Devleti açısından önemi neler olabilir? Edirne-Segedin Antlaşmasının Önemi — Macar tehlikesine karşı arada bir tampon ...

Devamını Oku

Düzmece Mustafa Çelebi İsyanı Hakkında Bilgi

beylikten devlete

Mustafa Çelebi İsyanı Çelebi Mehmet Dönemi İsyanı: Ankara Savaşı sonrası Timur, Şehzade Mustafa’yı yanına alarak Semerkand’a döndü. Onun ölümüyle Mehmet Çelebi Anadolu’ya döndü. Mustafa Çelebi, Bizans İmparatorluğundan aldığı destekle tahtı ele geçirmek için isyan etti. Mehmet Çelebi, onun kardeşi olmadığını iddia etti. Bundan dolayı Düzmece Mustafa denildi. I. Mehmet, Rumeli’ye gelerek Mustafa Çelebi’yi yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Mustafa Çelebi Bizans’a ...

Devamını Oku