2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300-1453)

Maltepe Savaşı Maddeler Halinde

Maltepe Savaşı Maddeler Halinde

Savaşın Tarihi:1329Savaşın Tarafları:Bizans imparatorluğu (III. Andreanikos) X OsmanlıMaltepe Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Orhan GaziMaltepe Savaşı’nın diğer adı nedir?Palekanon Maltepe Savaşı Bilgi Kartı Maltepe Savaşının Sebepleri Orhan Bey’in İznik’i kuşatması.Bizans İmparatoru Andronikos’un Osmanlı’nın sınırlarını Karadeniz ve İstanbul Boğazı’na kadar genişletmesinden rahatsız olması.Andronikos’un İznik’ yardım ve Osmanlı tehlikesini savuşturma isteği. Maltepe Savaşının Sonuçları Savaşı kazanan Orhan Bey’e İznik yolu açıldı.Fetihler neticesinde Bizans’ın …

Devamını Oku

Koyunhisar Savaşı Maddeler Halinde

Koyunhisar Savaşı Maddeler Halinde

Savaşın Tarihi: 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 Savaşın Tarafları:Osmanlı X Bizans (Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları)Koyunhisar savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Osman GaziKoyunhisar Savaşı’nın diğer adı nedir?Bafeon Koyunhisar Savaşı Bilgi Kartı Koyunhisar Savaşının Sebepleri Osman Gazi’nin İzmit’e yaklaşmadıBizans tekfurlarının Osmanlı’nın ilerleyişinden rahatsız olması ve Osmanlı tehlikesine son vermek istemesi Koyunhisar Savaşının Sonuçları İzmit yolu Osmanlılara açıldı.Kuzeyi dışında Bursa üç taraftan …

Devamını Oku

Osmanlı Bizans İlişkileri Maddeler Halinde

Osmanlı Bizans İlişkileri Maddeler Halinde

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti ünitesi Osmanlı Bizans ilişkilerini konu anlatımımıza hoşgeldiniz. a- Balkanlardaki Durum Bizans devletinin otoritesi zayıflamış, halkın memnuniyetsizliği artmıştır. Balkanlarda siyasi birlik yoktur.Balkanlarda Bulgar, Sırp ve Macar ve Venedik krallıkları bulunuyordu.. b- Bizansın Durumu Otorite boşluğu bulunmakta idi.Taht Kavgaları vardı.Halk üzerinde Haçlı Seferlerinin etkisi büyüktü. Tekfûr baskısı fazlaca etkili idi. Not: Tekfur, Bizans İmparatorluğu’nda valilik derecesindeki hizmetlerde bulunan …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam olarak ne zaman ve nerede kurulduğu günümüzde tartışma konusudur. Nedeni Kuruluş Dönemi kaynaklarının yetersizliğidir.Kuruluşu II. Murad, gelişmesi II.Mehmed ve yükselişi II. Bayezid dönemleri olarak kabul edilen Osmanlı tarihçiliği, II. Bayezid Dönemi’nden itibaren yeni bir ivme kazanmıştır.Kuruluş Dönemi’nde yaşanan askerî ve siyasi …

Devamını Oku

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu Hakkında İleri Sürülen Nazariyeler

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu Hakkında İleri Sürülen Nazariyeler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında Paul Wittek, Fuat Köprülü Halil İnalcık, Morgenstem, Zeki Velidi Togan gibi tarihçilerin fikri dikkat çeker. Bunlardan en önemli görüşleri ortaya koyanlar P. Wittek, Fuat Köprülü, H. İnalcık‘tir. Paul Wittek Tarihçi Yazar Paul Wittek Osmanlı Beyliği’nin güçlü bir devlet olmasını bu beyliği kuranların gaza düşüncesi ile hareket etmesine bağlamaktadır.Ona göre Osmanlılar gaza ile ganimet elde etmeyi amaçlamışlardır. …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablo

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablo

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablosu özet olarak hazırlanmıştır. Tablo da bulunan savaşların isimlerine tıklayarak ilgili savaş ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kuruluş Devri Savaşları DÖNEMSAVAŞNEDENSONUÇOsman Bey(1302) Koyunhisar Savaşı   (Osmanlı X Bizans)Osman Bey’in toprak kazanmak istemesiBizans yenildi.  İznik, İzmit, Bursa’nın alınması kolaylaştı.  Bizans ile yapılan ilk savaştırOrhan Bey(1329)  Maltepe Savaşı (Osmanlı  X  Bizans)Osmanlıların toprak kazanması Bizans’ın fetihleri durdurmak istemesiİznik, İzmit alındı.   I. Murat(1364)  Sırp Sındığı Savaşı  (Osmanlı  …

Devamını Oku

Karesioğullarının Osmanlıya Katılmasının Önemi

Karesioğullarının Osmanlıya Katılmasının Önemi

Karesi Bey tarafından Balıkesir başkentli olarak kurulan Karesioğulları bir uç beyliği idi. Karesi Bey’den sonra başlayan taht mücadelelerine karışan Osmanlı, Orhan Bey döneminde Balıkesir’i ele geçirdi. Osmanlıya katılan ilk beylik; Karesioğulları Karesi Beyliğinin Osmanlı’ya Katılmasının Faydaları / Önemi; Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir.Osmanlı açısından Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılmıştır ilk adımdır.Karesioğulları donanması Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturmuştur.Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.Önemli …

Devamını Oku

Osmanlı’yı Anadolu’da En Çok Uğraştıran Beylik Hangisidir? Neden?

Anadolu Beylikleri Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alaaddin Keykubat Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştı. Kösedağ Savaşı sonrasında 2. Beylikler dönemi başladı ve Anadolu Türk siyasi birliği parçalandı. Osmanlı, Orhan Gazi döneminde Karesioğulları topraklarına katarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı attı. Sonrasında farklı yöntemlerle Osmanlı pek çok beyliği bünyesine kattı. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika …

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika

Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika

Osmanlı, 1300 yılından 1453 yılına kadar beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir? Bu soruyu daha önce cevaplamıştık. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde Yukarıda ki yazımızı okuduysanız en önemli sebeplerden biri de Osmanlı Devleti’nin diğer Anadolu beyliklerine karşı izlediği politikadır. Bu yazımızda bu politikayı açıklamaya çalışacağız. Osmanlı Devleti’nin Beyliklere …

Devamını Oku


] }