2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300-1453)

Ankara Savaşının Sebepleri Maddeler Halinde

Ankara Savaşının Sebepleri madde madde

Ankara Savaşının Sebepleri Timur ile Yıldırım Bayezid arasında gerçekleşen Ankara Savaşı’nın Sebepleri Maddeler Halinde anlatmaya çalıştık. OKUMA TAVSİYESİ: Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413) Ankara Savaşının Sebepleri Gerek Timur, gerekse Yıldırım Bayezid’in Türk cihan hakimiyetini gerçekleştirme amacında olması.Timur’un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir’in Osmanlı Devleti’ne sığınması, Yıldırım’ı Timur’a karşı kışkırtmaları.I. Bayezid’in son verdiği Anadolu …

Devamını Oku

Fetret Devri Soru-Cevap

Fetret Devri ile ilgili sorular

Fetret Devri ile ilgili belli başlı soruları cevaplayacağımız yazımıza siz de yorum yoluyla katkı sağlayabilirsiniz. ÖNCE KONU TEKRARI YAPALIM: Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413) Fetret Devri İle İlgili Sorular Fetret Devri hangi savaştan sonra başlar? Ankara Savaşı Fetret Devri hangi yıllar arasını kapsar? 140-1413 Fetret Devri ne kadar sürdü? 10 yıl 11 ay 8 gün Osmanlı tarihinde Fetret Devri …

Devamını Oku

Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Savaşın Tarihi:1396Savaşın Tarafları:Osmanlı X HaçlılarNiğbolu Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Bayezid Niğbolu Savaşının Sebepleri Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatması, İmparator II. Manuel’in Avrupa’dan yardım istemesi.Osmanlı akıncılarının Bosna’ya kadar ilerlemesinden endişelenen Macar Kralı Sigusmund’un çabalarıPapa’nın kışkırtması.Türkleri Balkanlardan atmak. Haçlı ordusunun Niğbolu Kalesi’ni kuşatması üzerine İstanbul kuşatmasını kaldıran I. Bayezid, Haçlı ordusunu mağlubiyete uğrattı. Niğbolu Savaşının Sonuçları Bulgaristan …

Devamını Oku

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Türk hükümdarlarının, dünyadaki diğer devlet ve milletleri hâkimiyeti altına alarak yönetmesi fikrine “Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi” denmiştir. Türk tarihinde, devlet kurma ve yönetme yetkisinin ilahi olarak hükümdara verildiğine inanılmış ve buna kut inancı denmiştir1336’da Maveraünnehir’de doğan Timur,Moğollar’ın Barulas Boyu’na mensuptur. Timur’un babası, Çağataylar’a bağlı Barulas Boyu’nun beyidir.Timur’un sarayında Türkçe konuşulmuş, Türk âdet ve gelenekleri uygulanmıştır. Bu yüzden tarihçiler, Timur’u Türkleşmiş …

Devamını Oku

Çamurluova Savaşı

çamurluova savaşının sebepleri ve sonuçları

Savaşın Tarihi:1413Savaşın Tarafları:Musa Çelebi X Çelebi MehmetÇamurluova Muharebesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?Fetret DevriÇamurluova Muharebesi nerede yapıldı?Sofya’nın güneyinde Samakov kasabası civarında Çamurlu Muharebesi Bilgi Kartı Çamurluova Savaşının Sebebi Fetret Devrinde Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet arasında yaşanan hükümdarlık mücadelesi Çamurlu Savaşı’nın sebebidir. OKUMA TAVSİYESİ: Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413) Savaşın Sonucu Çelebi Mehmet kazandı ve Musa Çelebi boğduruldu. Çamurluova Savaşının …

Devamını Oku

Frenkyazısı Savaşı KPSS

Frenkyazısı Savaşı Bilgi Kartı

Frenkyazısı Savaşı Osmanlı ile Karamanoğulları arasında ki ilk savaş olup I. Murat döneminde Osmanlının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Ağırlıklı olarak KPSS değeri taşımaktadır. Savaşın Tarihi:1387Savaşın Tarafları:Osmanlı X KaramanoğullarıHangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Murat Frenkyazısı Savaşı Sebebi, Sonucu ve Önemi Frenkyazısı Savaşının Sebebi Kösedağ sonrası başlayan beylikler döneminin en güçlü beyliği olan Karamanoğulları ile bulunduğu konumun stratejik avantajını kullanarak her geçen gün büyüyen …

Devamını Oku

Akçay Savaşı Kısaca Özet

Akçay Savaşı Kısaca Özet

Savaşın Tarihi:1398Savaşın Tarafları:Osmanlı X KaramanoğullarıAkçay Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Bayezid Akçay Savaşı Bilgi Kartı Akçay Savaşının Sebebi Yıldırım Bayezid’in Niğbolu Savaşı dolayısıyla Balkanlarda olmasından faydalanan Karamanoğlu Alaüddin Bey’in Ankara’yı ele geçirmesi ve beylerbeyini esir alması Savaşın Sonucu Savaşı kazanan Osmanlı Konya’yı ele geçirdi.Karamanoğlu Alaüddin Bey öldürüldü. Bir kaç kol hariç Karamaoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.Anadolu Türk Siyasi Birliği‘ni sağlama açısından …

Devamını Oku

Kırkdilim Savaşı Kısaca (KPSS)

Kırkdilim Savaşı Kısaca (KPSS)

Savaşın Tarihi:1392Savaşın Tarafları:Osmanlı X Kadı Burhaneddin DevletiKırkdilim Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Yıldırım BayezidKırkdilim Savaşında şehit düşen şehzade kimdir?Şehzade Ertuğrul Kırıkdilim Savaşı Bilgi Kartı Savaşın Sebebi: İki devletin Anadolu’ya egemen olmak istemesi. Savaşın Sonucu: Çorum yakınlarında yapılan savaşı Kadı Burhaneddin kazandı. Şehzade Ertuğrul şehit düştü. Orta Anadolu karışıklıklar içinde kaldı. Kadı Burhaneddin’in Anadolu’da ki nüfuzu arttı.UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK …

Devamını Oku

I. Kosova Muharebesi Kısaca

I. Kosova Muharebesi Kısaca

Savaşın Tarihi:1389Savaşın Tarafları:Osmanlı X Haçlılar (Sırp, Boşnak, Macar, Arnavut, Çek, Hırvat)I. Kosova Muharebesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Murat I. Kosova Muharebesi Bilgi Kartı I. Kosova Muharebesinin Sebepleri Türkleri Balkanlardan atmak.Ploşnik Bozgunu ve Osmanlı’nın Karamanoğulları ile mücadelesinden faydalanmak. I. Kosova Muharebesinin Sonuçları Sırplar vergiye bağlandı.Osmanlı sınırları Tuna nehrine kadar uzandı.I. Murat savaş meydanında şehit edildi. Yerine I. Bayezid tahta geçti. I. …

Devamını Oku

I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

Osmanlı tarihinin en ilginç padişahlarındandır Yıldırım Bayezid. Savaş meydanında tahta geçen ilk ve tek Osmanlı padişahı olduğu gibi savaş meydanında esir düşen ilk ve te Osmanlı padişahıdır aynı zamanda. Yiğit lakabıyla anılır. Peki I. Bayezid’in “Yıldırım” ünvanı nereden gelir? Buyrun beraber bakalım. I. Bayezid’den Yıldırım diye bahsedilen ilk resmi evrak Sultan Murat’ın, 1386 yılında Karamanoğlu (Alaüddin) Ali Bey’e karşı kazandığı …

Devamını Oku


] }