Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi
Niğbolu Savaşının Sebepleri ve Sonuçları
Savaşın Tarihi:1396
Savaşın Tarafları:Osmanlı X Haçlılar
Niğbolu Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?I. Bayezid

İçindekiler

Niğbolu Savaşının Sebepleri

  • Yıldırım Bayezid’in İstanbul’u kuşatması, İmparator II. Manuel’in Avrupa’dan yardım istemesi.
  • Osmanlı akıncılarının Bosna’ya kadar ilerlemesinden endişelenen Macar Kralı Sigusmund’un çabaları
  • Papa’nın kışkırtması.
  • Türkleri Balkanlardan atmak.

Haçlı ordusunun Niğbolu Kalesi’ni kuşatması üzerine İstanbul kuşatmasını kaldıran I. Bayezid, Haçlı ordusunu mağlubiyete uğrattı.

Niğbolu Savaşının Sonuçları

  • Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.
  • Abbasi Halifesi, I. Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını verdi.
UYARI: Bu ünvanda ki Rum, Anadolu'yu işaret etmektedir. Bu ünvan,diğer beylikler karşısında, halifenin Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiğini gösterir. (Yıldırım Bayezid'in Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarına meşruluk kazandıran bir durum)

OKUMA TAVSİYESİ: Yıldırım Bayezid Dönemi Özellikleri (İlkler)


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir