Osmanlı Bizans İlişkileri Maddeler Halinde

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti ünitesi Osmanlı Bizans ilişkilerini konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

İçindekiler

a- Balkanlardaki Durum

 • Bizans devletinin otoritesi zayıflamış, halkın memnuniyetsizliği artmıştır.
 • Balkanlarda siyasi birlik yoktur.
 • Balkanlarda Bulgar, Sırp ve Macar ve Venedik krallıkları bulunuyordu..

b- Bizansın Durumu

 • Otorite boşluğu bulunmakta idi.
 • Taht Kavgaları vardı.
 • Halk üzerinde Haçlı Seferlerinin etkisi büyüktü.
 • Tekfûr baskısı fazlaca etkili idi.

Not: Tekfur, Bizans İmparatorluğu’nda valilik derecesindeki hizmetlerde bulunan kişilere verilen unvandır

c- Anadolu’da Durum

 • XIII. yy. da Anadolu Selçuklu Devletinin otoritesi zayıflamış, pek çok yeni beylik kurulmuştur.
 • Anadolu’ya hakim olan İlhanlı Devleti zayıflıyordu.
 • Trabzon bölgesinde bir Rum devleti ve Anadolu’nun güneyinde Memlük devleti bulunuyordu.
 • Ahilerin Anadolu’da etkileri artmıştı.

Osman Bey (1299-1324) Dönemi

 • Babası Ertuğrul Bey’den sonra Osman Bey (1299-1324) beyliğin başına geçmiştir.
 • Ahi lideri Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiştir.
 • Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin varlığını yitirmesi ile bağımsızlığını ilan etti.
 • Beyliğe adını verin kişidir.
 • Dönemin önemli şahısları: Aygut Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akça Koca, Gazi Abdurrahman, Samsa Çavuş gibi savaşçılar bağımsız hareket etmiştir.
 • Bitinya Bölgesi’ndeki etkisini artıran Osman Bey, önce İnegöl tekfurunu, Domaniç Beli Savaşı’nda yenmiş sonra da Karacahisar Kalesi’ni almıştır.
 • Turgut Alp’i İnegöl kuşatmasıyla görevlendirmiş ve burası da 1299’da fethedilmiştir.
 • Mekece, Lefke, Akhisar ve Geyve’yi aldı.
 • İlk Osmanlı Bizans Savaşı Koyunhisar Savaşı‘nda Bizansı yenilgiye uğrattı (1302)
 • Koyunhisar Zaferi sonucunda İzmit yolu Türklere açılmış, Bursa’nın kuzey tarafı hariç diğer üç tarafındaki yollar kontrol altına alınmıştır
 • İlk Osmanlı parasını bastırdı.
 • Osman Bey’in yerine Orhan Bey (1324-1362) geçti.
Osmanlı Bizans İlişkileri Maddeler Halinde

Orhan Bey (1324-1362) Dönemi

 • Bursa’yı alarak başkent yaptı (1326)
 • Mudanya, Orhaneli, Gemlik, Ulubat kalelerini aldı.
 • Bizans, İmparatoru  ile 1329 yılında yaptığı Maltepe Savaşı‘nı (Pelakanon) kazanarak İznik’i aldı.
 • İznik’in stratejik önemini düşünerek beyliğin merkezini bir süre İznik’e taşımış ve Bizans’a yapılacak seferlerde İznik’i üs olarak kullanmaya başlamıştır
 • Palekanon Savaşı sonrasında Bizans, Anadolu’da kalan son topraklarından da ümidini kesmiştir
 • Karesioğullarını savaş yapılmadan Osmanlılara kattı. Bu beyliğin ele geçirilmesinin faydaları şunlardır :
 • Beyliğin Marmara’daki donanmalarından yararlanıldı.
 • Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adımdır
 • Karesioğulları beyliğinin alınması ile Rumeliye geçiş kolaylaşmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Karesioğullarının Osmanlıya Katılmasının Önemi

 • İzmit, 1337’de teslim olmuş ve bölgenin ele geçirilmesiyle Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmıştır.

] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir