Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablo

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablosu özet olarak hazırlanmıştır. Tablo da bulunan savaşların isimlerine tıklayarak ilgili savaş ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları
Kuruluş Devri Savaşları
DÖNEMSAVAŞNEDENSONUÇ
Osman Bey(1302) Koyunhisar Savaşı   
(Osmanlı X Bizans)
Osman Bey’in toprak kazanmak istemesiBizans yenildi.  
İznik, İzmit, Bursa’nın alınması kolaylaştı.  
Bizans ile yapılan ilk savaştır
Orhan Bey(1329)  Maltepe Savaşı 
(Osmanlı  X  Bizans)
Osmanlıların toprak kazanması 
Bizans’ın fetihleri durdurmak istemesi
İznik, İzmit alındı.  
 
I. Murat(1364)  Sırp Sındığı Savaşı  
(Osmanlı  X  Haçlı)  

(1371)  Çirmen Savaşı  
(Osmanlı   X  Haçlı)  

(1389)  I. Kosova Savaşı  
  
Edirne’nin alınması  
Türklerin Rumeliye yerleşmesi 
 

Türklerin ilerleyişini durdurmak   


Sofya, Niş, Manastır’ın Türkler tarafından alınması  
Trakya Osmanlı egemenliğine girdi.  
  


Türkler Balkanlara yerleşti.   


Osmanlıların Balkanlara yerleşmesini sağladı.  
  
 
Yıldırım Bayezit(1396)  Niğbolu Savaşı
  
(1402)  Ankara Savaşı
 Türklerin Balkanlarda ilerlemesi  

Timur’un Anadolu’ya egemen olmak istemesi   
Türklerin Rumeli’den çıkartılmasının imkansız olduğu anlaşıldı.  

Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.  
İstanbul’un alınması gecikti.  
Anadolu Türk Birliği bozuldu.  
Osmanlı Devleti zayıfladı.
II. MuratVarna Savaşı  

II. Kosova Savaşı
II. Mehmet’in padişah olması  
Papa’nın çağrısı 

Varna yenilgisini telafi etmek
Balkanlarda Türk egemenliği yeniden sağlandı.  

Türkler Balkanlara kesin olarak yerleşti.

Kaynak: http://sosyalbilgiler.tripod.com/cizelge.htm


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir