Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413)

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi özet konu anlatımımıza hoşgeldiniz.

İçindekiler

Ankara Savaşı’nın Sebepleri

 • Timur’un Osmanlı Devleti’nden hakimiyetini kabul etmesini istemesi.
 • Çin üzerine sefere çıkacak olan Timur‘un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
 • Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu beylerinin Timur’u Osmanlı’ya karşı kışkırtması ve Timur’un Anadolu beylerinin topraklarının geri verilmesini istemesi
 • Timur’un Sivas’ı yağmalaması.
 • İki hükümdar arasında ki mektuplaşmalar.
 • Timur’un topraklarını ele geçirdiği Ahmet Celayir ve Kara Yusuf‘un Osmanlı’ya sığınması ve Timur’un adı geçen hükümdarları Osmanlı’dan talep etmesi
Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413)

İki ordu 1402 yılında Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaştı.

Osmanlı’nın Ankara Savaşı’nı Kaybetmesi’nin Nedenleri

 • Yıldırım Bayezid’in taktik hataları.
 • Kara Tatarlar ve Anadolu beylerine bağlı sipahilerin taraf değiştirmesi.
 • Timur’un ordusunun sayıca üstün olması.
 • Timur’un ordusunda zırhlı fillerin bulunması.
 • Şehzadelerin savaş meydanından erken ayrılması

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı’nın Ankara Savaşı’nı Kaybetmesinin Nedenleri

Ankara Savaşı’nın Sonuçları

 • Osmanlı Devleti yenildi. Yıldırım Bayezid esir düştü.
 • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı. Fetret Devri başladı.
 • Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. (Karesi ve Eşrefoğulları hariç) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 • Bizans’ın ömrü uzadı.
 • Osmanlı’nın Rumeli’de ki ilerleyişi durakladı.
 • Bursa yağmalandı. (Osmanlı arşivleri yok oldu.)

Yıldırım Bayezid, savaş meydanında esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır.

Fetret Devri

Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezit’in 4 oğlu arasında taht kavgaları ile geçen döneme Fetret Devri denir. (1402-1413)

Fetret Devrine son veren I. Mehmet (Çelebi) Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusu kabul edilir.

Fetret Devrinde Balkanlarda Büyük Toprak Kaybı Yaşamamasının Sebepleri

 • İskan ve istimalet politikası
 • Niğbolu Savaşı’nın kalıcı etkisi
 • Avrupa’da Osmanlı’ya karşı ittifak kurulamaması

] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir