Osmanlı’yı Anadolu’da En Çok Uğraştıran Beylik Hangisidir? Neden?

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alaaddin Keykubat Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştı. Kösedağ Savaşı sonrasında 2. Beylikler dönemi başladı ve Anadolu Türk siyasi birliği parçalandı.

Osmanlı, Orhan Gazi döneminde Karesioğulları topraklarına katarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı attı. Sonrasında farklı yöntemlerle Osmanlı pek çok beyliği bünyesine kattı.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika

Anadolu Beylikleri Haritası
2. Dönem Anadolu Beylikleri Haritası

Anadolu Türk siyasi birliği yolunda Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları‘dır.

Karamanoğulları’nın Osmanlı’yı bu kadar uğraştırmasının sebepleri nelerdir?

  • Karamaoğulları’nın başkentinin Konya olması nedeniyle kendilerini Türkiye Selçuklularının mirasçısı olarak görmeleri
  • Osmanlı saldırılarında Torosların coğrafi yapısını bir avantaj olarak kullanmaları.
  • Karamanoğullarını kuran Avşar boyunun karaktestik özellikleri (inatçı yapısı)

OKUMA TAVSİYESİ: Karamanoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir