Karamanoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Karamanoğulları Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beylikleri arasında en güçlü olanıdır. Hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında hemde 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete ünitesi içeriğinde ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ ve ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN
SAĞLANMASI başlığı altında yer almaktadır.

Karamanoğulları Beyliği (1308 – 1426)

Karamanoğulları Beyliğinin Kurucusu: Kerimüddin Karaman

Karamanoğulları Beyliğinin Başkenti: Konya, Mut, Larende, Ereğli

Karamanoğulları Beyliğinin Hakim Olduğu Şehirler: Konya, Karaman, Mut, Larende, Ereğli

Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Karamanoğulları 13. yy.da Anadolu’nun en güçlü beyliği idi. En önemli hükümdarları Karamanoğlu Mehmet Bey’dir. Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde:
— Konya alınarak başkent yapılmıştır.
— Türkçe resmi dil ilan edilmiştir. (13 Mayıs 1277)

Yıldırım Bayezid döneminde yıkılan beylik Ankara Savaşı sonrası tekrar kurulmuş, 1487’de II. Bayezid tarafından yıkılmıştır.

Karamanoğulları Beyliğinin Özellikleri

– Anadolu’da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır.
– Kendilerini Türkiye Selçuklu Devletinin mirasçısı kabul ettiklerinden Osmanlı ile uzun yıllar mücadele etmişlerdir.
– Osmanlıyı en fazla uğraştıran beyliktir.
– Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir.


Gelen Aramalar:

karamanoğulları beyliği hakkında kısa bilgi

Tavsiye Konular

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Moğol İlhanlıların işgaline uğramıştır. Bu dönemde Moğollar Anadolu’daki yerleşim alanları ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir