Kösedağ Savaşı Sebep ve Sonuçları Maddeler Halinde

Yassı Çemen Savaşı sonrası Moğollar, Türkiye Selçuklularına komşu oldularsa da hem Sultan Alaaddin Keykubat’ın varlığı hem de Yassı Çemen Savaşı’nda ki başarı Moğolların Anadolu Selçuklularına karşı saldırgan bir politika izlemesine mani oldu.

Sultan Keykubat’ın ani ölümü, başa tecrübesiz II. Gıyaseddin Keyhüserev’in geçmesi, Vezir Saadettin Köpek’in önemli devlet adamlarını tasviye etmesi Selçukluları zayıflattı. ,

Bu dönemde ortaya çıkan Baba İshak (Babai) Ayaklanmasının güçlükle bastırılması Moğolları Anadolu’ya saldırma konusunda cesaretlendirdi.

Ve Türkiye Selçuklu Devleti için sonun başlangıcı; Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı Sebep ve Sonuçları Maddeler Halinde
Kösedağ Savaşı Bilgi Kartı
Tarihi:26 Haziran 1243
Tarafları: Türkiye Selçuklu Devleti X Harzemşahlar
Yassıçemen nerededir?Sivas yakınlarında Zara-Suşehri arasında
Komutanlar: II. Gıyaseddin Keyhüserev X Baycu Noyan

İçindekiler

Kösedağ Savaşının Sebepleri

 1. Moğolların Anadolu’ya hakim olmak istemesi.
 2. Erzurum’un Moğollar tarafından yağmalanması
 3. Baba İshak İsyanı’nın Anadolu Selçuklu Devleti’nin Alaaddin Keykubat döneminde olduğu kadar güçlü olmadığını kanıtlaması

Kösedağ Savaşının Gelişimi

Önemli devlet adamları birbir tasviye edilmiş 80.000 kişilik Selçuklu ordusu, Sivas’a vardığında tecrübeli komutanlar Sivas arkaya alınarak beklenmesini istediyse de genç sultan, orduyu Kösedağ mevkiine kadar ilerletti. Seçilmiş 20.000 askeri Moğollar üzerine keşfe gönderdi. Pusuya düşen öncü birliklerin yok olduğu bilgisi gelince paniğe kapılan II. Gıyaseddin Keyhüsrev sayıca üstün ordusunu bırakarak savaş alanından çekildi. Sultansız kalan ordu dağıldı. (Genç Sultan’ın yanında tecrübeli devlet adamları olsa idi sultana orduyu terk etmemesini tavsiye ederlerdi.)

Kösedağ mevkiine gelen Baycu Noyan bırakılan bütün ganimetleri topladı ve yağmaya girişti.

Kösedağ Savaşının Sonuçları

 1. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi.
 2. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 3. Anadolu’da 2. Beylikler Dönemi başladı
 4. Erzincan, Sivas ve Kayseri Moğollar tarafında yağmalandı ve binlerce insan katledildi.
 5. Moğollardan kaçan Türkmenler Orta ve Batı Anadolu’ya yığılınca bu bölgelerde Türk nüfusu arttı
 6. Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlandı ve vergi ödemeye başladı.
 7. Selçuklulara bağlı olan Ermeniler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ayrılarak Moğollara bağlandılar.
 8. Anadolu ekonomik, kültürel ve sanatsal açıdan büyük zarar gördü.

] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir