Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Kafkasya

İçindekiler

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

Kafkasya

Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikaları

  • SSCB dağıldıktan sonra bağımsız olan devletleri tanıma
  • Kafkasya’da bağımsız olan devletlerle ticari ilişki­leri geliştirme
  • Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanmasına katkı sağlama
  • Kafkasya enerji kaynaklarını Batı’ya taşıma

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan kültürel bağlarının yanında siyasi ve ekonomik çıkarlarının bir olması yakınlaşmayı arttırmaktadır. Ermenistan ile Karabağ sorunu ve 1915 olayları sebebiyle sınır kapalı durumdadır. Bu durumda Türkiye’nin doğuya açılan kapısı Gürcistan’dır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı

Azeri petrolü Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelerek buradan dünyaya pazarlanmaktadır.

Bu projeyi ABD desteklerken Rusya projeye tepki gös­termiştir.

Trans Hazar Boru Hattı (THB)

Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden dünya­ya pazarlanması projesidir.

Nabucco Projesi

Azerbaycan ve İran doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlayan bir projedir. Bu proje Rusya’nın Avrupa’ya pazarladığı doğalgaz pazarına alternatif durumdadır.

Bu projeler Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getire­rek Türkiye’nin stratejik önemini daha da artırmıştır.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir