Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri

Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri

– 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti kurulmuş, BM Fi­listin topraklarını paylaştırmış, Kudüs uluslar arası statüye tabii tutulmuştur

– Arap-lsrail Savaşları sonrası Filistinliler, mülteci durumuna düşmüş ve çeşitli örgütler kurmuşlar­dır.

Filistinli direnişçiler Yaser Arafat önderliğinde tek çatı altında birleşmişler ve FKÖ, BM tarafından Filistinlile­rin tek temsilcisi olarak kabul edilmiştir.

– 14 Kasım 1988’de Filistin Ulusal Konseyi tarafın­dan Filistin Devleti’nin kurulduğu ilan edildi. Yaser Arafat’ta devlet başkanı olarak seçildi.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında farklı zaman­larda barış için girişimler olmuş, ancak kesin bir sonuç alınamamıştır. Özellikle ABD, İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapmış ancak İsrail yanlısı bir tutum ser­gilemiştir.

İsrail-Filistin Mücadelelerinin Sonuçları

  • Çok sayıda Filistinli, mülteci durumuna düşmüş­tür.
  • İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze’ye askeri mü­dahaleler yapılmıştır.
  • Filistinliler İsrail’e karşı halk mücadelesi anlamına gelen “İNTİFADA” hareketini başlatmışlardır.
  • İsrail Batı Şeria ve Gazze’ye ambargo uygulamış­tır.
  • İsrail askeri güçlerinin müdahalesi sonucu çok sa­yıda sivil ölmüştür.
  • İsrail güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile arasında sınır boyunca duvar inşa etmiştir.

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir