Kuzey Hun Devleti Kısaca

KUZEY HUNLARI (48- 156)

Kuzey Hunları bir yandan Çin, diğer yandan Siyenpilerle savaşmak zorunda kaldılar. Bu savaşlar, Kuzey Hunlarının giderek güçlerinin azalmasına neden oldu. Çin’in uzun süren saldırıları sonucu, Kaşgar, Yarkent gibi çok sayıda önemli şehirler ve ticaret merkezleri Çin’in eline geçti.
Sonuçta, Kuzey Hun Devleti, M.S. 147-156 yıllarında Siyenpilerin istilâsı sonucu yıkıldı (156) . Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra, Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların bir kısmı, Aral gölü dolaylarına göç ettiler.


Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir