Sanayi İnkılabının Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

Sanayi İnkılabının Nedenleri Maddeler Halinde

Sanayi İnkılabının Sonuçları Maddeler Halinde

 • Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir ar­tış meydana geldi.
 • Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
 • Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler kurulmaya başlandı.
 • Tıbbın gelişmesi, yiyecek kaynaklarının artması, yaşam koşullarının düzelmesi sonucunda hızlı bir nüfus artışı olmuştur.
 • Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
 • Köyden kente göç hızlandı. Bu da kentleşme ve kent sorunlarını doğurdu.
 • İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutku­su arttı.
 • İletişim olanaklarının gelişmesi ile toplumlararası etkileşim yaygınlaştı.
 • Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
 • Yeni iş alanları açılsa da hızlı kentleşme ile işsizlik- gibi yeni sorunlar da başladı.
 • Büyük sermayeli şirketler ve bankalar kuruldu.
 • Fransız İhtilali’nin sonuçlarına ters bir şekilde sö­mürge elde etme yarışı hızlandı.
 • Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti başlattı ve zincirleme olarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına neden oldu.

Sanayi İnkılabı’nın sanayileşemeyen ülkeler ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Sanayi İnkılabı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler Endüstri İnkılabını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar kaynağını oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılabı çok bü­yük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etki­si yüzünden Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. El tezgahlarından oluşan yerli sanayi dağıldı.

Üretim alanında genellikle yer üstü kaynakları kulla­nılırken Sanayi Inkılabı’yla petrol, kömür gibi yeraltı kaynaklan kullanılmaya başlanmış, elektriğin ve bu­harlı makinalann bulunmasıyla üretimde hızlı bir artış olmuştur.


] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir