Hasan BURAN

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 85 Cevapları

 B. ORTA ASYA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK GÖÇLERİ  Hazırlık Çalışmaları 1. Dağlık yeryüzü şekillerine ve sert iklime sahip olan Orta Asya’nın coğrafi yapısı Türklerin yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Ekonomi ve yaşam şekillerini etkilemiştir. Hayvancılıla uğraşmak zorunda kalan Türkler iklim şartlaarı sebebiyle göçebe bir yaşam sürmek zorunda kaldılar. Sert iklim koşulları Türklerin mizacını sertleştirdi, savaşçı özelliklerini güçlendirdi. 2. Toplumların göç etmelerinde ne …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 84 Cevapları

“Türk” adı ile ilgili bu kadar çok görüş ve düşüncenin olmasının sebepleri neler olabilir? Türk kelimesi öncesinde farklı biçimlerde kullanılmıştır. Ayrıca pek çok Türk topluluğu Türk adını kullanmak yerine kendi alt kimliğini kullanmıştır. Türklerin çok çeşitli coğrafyalarada yayılmaları Türk adının kökeninin tespitini zorlaştırmaktadır. 1. Etkinlik: ATATÜRK VE TÜRK MİLLETİ Giriştiğimiz büyük işlerde milletimizin yüksek yetenek ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 83 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

 A. TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ  Hazırlık Çalışmaları 1.  İnsanın mensubu olduğu kültürü yaşatması önemli midir? Neden? Bir milletin yaşamasında en önemli unsur, milleti oluşturan insanların o millete ait kültürü yaşaması ve yaşatmasıdır. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?   Anav: Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde yapılan kazılarda bulunan Orta Asya’nın bilinen ilk kültürü. Anav kültürü ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 76 Cevapları

  1. Roma uygarlığının, insanlığın ortak mirasına yapmış olduğu katkılar hakkında araştırma yapınız. a) Miladi takvime katkı yaptılar. b) Latin alfabesine katkı yaptılar. c) Dünya mimarisine katkı yaptılar. d) Modern hukuka katkı yaptılar. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?   Ayasofya: Roma döneminde yapılan büyük kilise. Kuria : Roma’da halk meclisi Lejyon: Roma’da askeri birlik Milano Fermanı : Roma’da Hristiyanlık …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 74 Etkinlik Cevapları

Yunanistan’da sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek amacıyla neler yapılmıştır? Kanunlar çıkarılmıştır. Sınıf ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Meclis açılmış ve halkın meclise katılımı sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin demokrasiye katkıları neler olabilir? Bir coğrafyada demokrasinin var olması için sınıf ayrımının olmaması ve herkesin fikrini ögürce ifade edebileceği kurumların olması gerekmektedir.

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 73 Cevapları

 Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız. Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları sonrasında şehirlerinde doğrudan demokrasiyi uygulamışlardır.  Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?  Aristokrat: Soylu, asil Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi Hellenistik Çağ: Büyük İskender’in seferleri sonrası Yunan ve Doğu medeniyetinin karışımı ile ortaya çıkan Helenizmin hakim olduğu …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 72 Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 3. LİDYALILAR (MÖ 687-546) Lidyalıların parayı icat etmelerinin dünya uygarlığına ne gibi katkısı olmuştur? Lidyalılar parayı icad ederek hem ticareti kolaylaştırmışlar hemde sermaye birikimine ön ayak olmuşlardır. Lidya uygarlığının ekonomi ve sanat anlayışı ile ilgili neler söylenebilir? Lidya ekonomisi ticarete dayanmaktadır. Zenginleştikleri için değerli madenlerden dini motifli sanat eserleri yapmışlardır.

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 70 Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 3. İYONYALILAR (MÖ 1200-700) İyonyalılara sizce neden İlk Çağın Rönesansçıları denilmektedir? Uygarlik tarihinin ilk büyük yenileşmesi İyonya’da başlamıştır. İyonya’da bilimin gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir? Denizcilikle uğraşan İyon şehirlerinin zenginleşmesi (Bilimle uğraşanların zenginler tarafından desteklenmesi) Uygarlıkların kesişme noktasında bulunması (Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında bulunması) Dini inanışlarının özgür düşünceyi teşvik etmesi. Yönetim anlayışları …

Devamını Oku

Biryay Yayınları Tarih Kitabı Sayfa 67 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Ç. ANADOLU UYGARLIKLARI VE BU UYGARLIKLARIN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ (HATTİLER, HİTİTLER, İYONLAR, URARTULAR, FRİGLER, LİDYALILAR) Hazırlık Çalışmaları 1.  Anadolu’ya neden medeniyetin beşiği denilmektedir? Anadolu, tarih boyunca pek çok uygarlığa yurt olmuştur. Anadolu uygarlıkları adıyla anılan bu uygarlıkların dünya uygarlık tarihinde önemli bir yeri vardır. 2.  Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız. İklimin yaşamaya elverişli, topraklarının verimli, su kaynaklarının bol …

Devamını Oku