Hasan BURAN

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644)

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644) * Suriye’nin fethi Ecnadeyn Savaşıyla bitti . * İslâm orduları Sasanilere Köprü Savaşı‘nda mağlup oldu . * Kadisiye, Celûla ve Nihavent Savaşları ile İran alındı * İran’ın alınmasıyla Türkler ile ilk komşuluk ilişkileri başlamıştır. * Mısır, Filistin, Kudüs, Azerbaycan alındı. * Mısır’da Fustat şehri kuruldu * Libya’nın fethine başlandı. * Cünd isimiyle devamlı ordugah şehirler …

Devamını Oku

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Haline Getirilmesi Hz. Ebu Bekir’in İslam’a en büyük hizmetlerinden birisi de Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesidir. Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gelen ayetler, vahiy kâtipleri aracılığıyla deri ve benzeri malzemeler üzerine yazılmış ve hafızlar tarafından ezberlenmişti. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilme nedenleri: – Hz. Muhammed’in vefat etmesi – Kurraların (hafızların) savaşlarda şehit olmaları – Yalancı peygamberlerin meydana çıkması – …

Devamını Oku

Hz. Ebubekir Devri İç ve Dış Olaylar

Hz. Ebubekir Devri İç Olaylar: a-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır. b-Hz. Muhammed’in vefatından ardından zekat vermeyen ve dinden dönenlerle uğraş edilerek rejim sağlanmıştır. c-Kur’an-ı Kerim ayetleri Zeyt bin Sabit başkanlığında toplanan bir kurul tarafından kitap haline getirilmiştir. Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilme nedenleri: – Kurraların savaşlarda şehit olmaları – Yalancı peygamberlerin meydana çıkması – Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi – Kuran …

Devamını Oku

Mekke’nin Fethi’nin Sebep ve Sonuçları Maddeler Halinde

Mekke’nin Fethi’nin Sebepleri 1. Müşriklerin Hudeybiye şartlarına uymaması 2. İslâmiyetin yayılmasında mühim bir engel teşkil etmesi 3. Mekke’nin jeopolitik ve dinsel konumu 4. Arap Yarımadası’nın merkezi halinde bulunması Mekke’nin Fethi’nin Sonuçları 1. İslâmiyet Arap yarımadasının en kuvvetli dini haline geldi. 2. Arap Yarımadası’nın merkezi elde edildi. 3. Müslümanlar hac ibadetinde serbestlik kazandılar. 4. Hicaz bölgesinin fethi bitti . (Mekke, Medine, …

Devamını Oku

Mute Savaşı, Mekke’nin Fethi ve Tebük Seferi Kısa Özet

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları MUTE SAVAŞI (629) Bizans İmparatorluğu’na bağlı Gassani Araplarıyla Müslümanlar arasında yapılmıştır. SEBEBİ: Gassani Araplarının Müslüman keşif kollarına saldırması SONUÇ: Müslümanlar bu savaşta mühim komutanlarını kaybetti. ÖNEMİ: Hz. Muhammed’in katılım göstermediği tek seferdir. MEKKE’NİN FETHİ (630) SEBEPLERİ: 1. İslâmiyetin yayılmasında mühim bir mani teşkil etmesi 2. Mekke’nin jeopolitik ve dinsel konumu 3. Arap Yarımadası’nın merkezi halinde bulunması …

Devamını Oku

Hudeybiye Barışı ve Hayber’in Fethi Kısa Özet

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları HUDEYBİYE BARIŞI (628) Müslümanlar Hendek başarısının akabinde Kabe’yi ziyaret etmek istemişler, Mekkeli müşrikler mani olunca antlaşma yapılmıştır. Hudeybiye Antlaşması’nın Maddeleri Müslümanlarla Mekkeliler arasında 10 yıl savaş olmayacak, Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler. Ertesi yıl 3 günden fazla olmamak üzere Mekke’ye gelip Kabe’yi ziyaret edecekler. Bu süre boyunca Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar. Müslümanlardan Kureyş’e sığınacak olursa, geri döndürülmeyecek, …

Devamını Oku

Bedir Uhud Hendek Savaşı Kısa Bilgi

Bedir, Uhud, Hendek Savaşı’nın tarih, sebep, sonuç ve önemini yazımızda kısaca bulabilirsiniz. Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları 1. BEDİR SAVAŞI (624) SEBEBİ: Müslümanların Mekke’de kalan mallarına karşılık Şam’dan gelen müşriklere ait kervanları elde etmek istemesi, Müşriklerin ise kervanların güvenliğini sağlamak istemesi üzerine çıktı.ÖNEMİ VE SONUÇLARI1. Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki ilk savaş ve Müslümaların ilk zaferleridir.2. Müslümanların aralarında beraberlik güçlendi. Peygamberimize itimat …

Devamını Oku

Hicretin Sebep ve Sonuçları Maddeler Halinde

Hicretin Sebep ve Sonuçları Hicret: Mekkeli müşriklerin baskısıyla Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne denir. Hicretin Sebepleri: – Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşın zorbalıklarını artırmaları ve müslümanların dinini Mekke’de hakkıyla yaşayamaz hale gelmesi – Hz. Muhammed (SAV) İslâmiyet’i farklı yerlere yaymak istemesi Hicretin Sonuçları: 1- Müslümanlar, Mekkeli müşrikler karşısında siyasi bir kuvvet haline geldiler. 2- Hicretin ardından Medine’de Elli üç maddelik …

Devamını Oku

Cahiliye Devrinde Arabistan’ın Durumu

Cahiliye Devrinde Arabistan’ın Durumu Arapların Ceziret’ül Arap dedikleri Arap Yarımadası Asya kıtasının güneyindeki üç yarımadadan en batıdaki ve en büyüğüdür. Arap Yarımadası halkının çoğunluğunu Arapların oluşturmasına rağmen aynı dönemde birden fazla devletin kurulmasının sebepleri neler olabilir? 1. Arap yarımadasında siyasi birliktelik yoktu. Kabilecilik anlayışı egemen, kan davaları yaygındır. 2. Kabilecilikte esas olan kan bağıdır. 3. Kabilecilik anlayışından dolayı Seçere ya …

Devamını Oku

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Kısa Bilgi

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu A) ASYA KITASININ DURUMU 1) BİZANS: Yakındoğu’da etkin olan Bizans; Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindendir. Bizans kültürünün oluşumunda; Roma, Helen kültürlerinin ve Hristiyanlığın büyük hissesi vardır. Bizans; Suriye, Kudüs, Filistin, Mısır ve Anadolu’da politik bir nüfuza sahiptir. Bu bölgeler üstünde, Bizans, Sasanilerle rekabet halindedir. Ortadoğu da Bizans’a ilişkili hayatını sürdüren Hristiyanlar; bizzat mezhep ve kiliselerini kurmuşlardır. (Monofizit …

Devamını Oku