Hasan BURAN

Bedir Savaşının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Bedir Savaşı ( 624 ) Bedir Savaşı’nın Sebepleri 1)-Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri. 2)-Müslümanların Mekke’de bıraktıkları mallarına karşılık Suriye’den gelen Ebu Sufyan’ın kervanına saldırmaları. Bedir Savaşı’nın Sonuçları 1)-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. 2)-Bu zafer Uhud Savaşı’na sebep olmuştur. 3)-Okuma-yazma bilen tutsaklar 10 çocuğa okuma-yazma öğretme koşulu ile müslümanlarca serbest bırakıldı. 4)-İlk defa Ganimet paylaşımı yapıldı. 5)-Peygamberimize olan güven arttı. …

Devamını Oku

Hicret Nedir ve Hicretin Sonuçları Kısa Özet

Hicret: Hz.Muhammed ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne denir.  Hicretin Sonuçları – İlk İslam Devleti’nin temelleri Medine’de atıldı.( Başkent Medine ) – Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar ( muhacirler ) ile Medineli Müslümanlar ( ensarlar ) kardeş ilan edildi. – Mekkelilerin baskısından kurtulan İslamiyet hızla yayıldı. – 622 Hicri Takvimin başlangıcı sayıldı (Hz.Ömer zamanı). – İslam Devleti’nin ilk anayasası …

Devamını Oku

Endülüs Emevi Devleti ve Beni Ahmet Devleti Kısa Özet

Endülüs Emevi Devleti Kurucusu: Abdurrahman bin Muaviye Başkenti: Kurtuba Kuruluş Tarihi: 756 En parlak dönemi: III. Abdurrahman devri. Endülüs Emevi Devleti fetihlerden çok, bilim ve kültür kapsamında gelişti. Yaptıkları Kurtuba Medresesi zamanının en ünlü medresesidir. Franklar’ın saldırıları sonucu olarak zayıfladı ve 1031 senesinde yıkıldı. Beni Ahmer Devleti Başkenti Gırnata’dır. Kısa zamanda güçlenerek deniz ticaret filosu kurdu. Elhamra Sarayı en önemli …

Devamını Oku

Emeviler ve Abbasiler Dönemi Özet

Emeviler Dönemi Muaviye Dönemi Muaviye, Emevi Devleti’nin ilk hükümdarıdır. (Hz. Osman’ın akrabası ve Şam valisidir.) Halifelik saltanat haline getirildi. (Ölmeden oğlu Yezid’i halife olarak atadı.) İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. (Emeviler döneminde İstanbul 2 defa kuşatılmıştır.) UYARI : İslam tarihinde ilk kez Emeviler İstanbul’u kuşatmıştır. Yezid Dönemi 680 yılında halife oldu. Kufeliler de Hz. Hüseyin’i halife seçtiler. Kerbala Olayı: Yezid ve …

Devamını Oku

Endülüs Emevi Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Endülüs Emevi Devleti (756 – 1031) Kurucusu: Emevi  sülalesinden  Hişam’ın  torunu Abdurrahman Başkenti: Cordoba (Kurtuba) Kurulduğu Yer: Endülüs (İspanya) En Parlak Dönemi: III. Abdurrahman (912-961) ve II. Hakem (961-976) zamanlarI – Abbasilerden kaçan Emevi  sülalesinden  Hişam’ın  torunu Abdurrahman tarafından kurulmuştur. – Abbasilerin halifeliğini kabul etmemişlerdir. III. Abdurrahman halife ünvanı kullanmıştır. -Bilim, Sanat ve mimaride çok gelişmilkerdir. Bu bölgede Kurtuba Medresesi ve …

Devamını Oku

Abbasiler Dönemi Özet

Abbasiler (750 – 1258) Kurucusu: Ebu’l Abbas Başkenti: Bağdat Yönetim şekli: Saltanat Fetihler azalmış, bilim ve sanat faaliyetleri artmıştır. Arap milliyetçiliği yapmamışlar, tüm müslümanlara eşit davranmışlardır. Halife Mansur döneminde, Yunan ve Hellenistik yapıtlar Arapçaya tercüme edilmeye başlandı. Halife Harun Reşit, Abbasiler’e en parlak devirlerini yaşattı. Bağdat; bilim, kültür ve sanat merkezi haline geldi. Halife Memun devrinde bilim ve sanat kapsamında gelişmeler …

Devamını Oku

Emeviler Dönemi Özet

Emeviler Devleti (661 – 750) Kurucusu: MuaviyeBaşkenti: Dimaşk(Şam)Yönetim Şekli: SaltanatHz. Ali devrinde duran fetihler tekrar hız kazandı.İstanbul, Müslümanlar tarafından ilk defa kuşatıldı. UYARI:Türgişler, Emeviler ile mücadele ederek Emevileri Maveraünnehir bölgesinde durdurdular, bu bölgenin İslâmlaşmasını ve Araplaşmasını da engellemişlerdir. Türk illerine seferler yapılmıştır. (Türgişlerle savaşmışlardır.)Hz. Muaviye oğlu Yezid’i veliaht olarak belirledi. YORUM:Böylece saltanat başlamıştır. Saltanatın ilk halifesi Yezid olmuştur.Hz. Ali’nin, merkezi …

Devamını Oku

Hz. Ali Dönemi Kısa Bilgi

Hz. Ali Dönemi (656 – 661) – Hz. Osman’ın şehit edilmesi sonrası Ensar ve Muhacirlerin teklifi üzerine Hz. Ali halife oldu. Cemel (Deve) Olayı Sebep: Hz. Ali’nin, Hz. Osman’ın katillerini bulmakta geciktiğinin öne sürülmesidir. Hz. Ali – Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr aralarında yaşandı. Sonuç: Mücadeleyi Hz. Ali kazandı. Önemi: Müslümanlar aralarında yapılmış olan ilk iç savaştır. Bundan sonraki olaylara da …

Devamını Oku

Hz. Osman Dönemi Kısa Bilgi

Hz. Osman Dönemi (644-656) – Hz. Ömer’in şehadeti sonrasında halife seçildi. – İlk İslâm donanmasını kurdu. – Zatü’s Savârî Deniz Savaşı‘nda İslam donanması Bizans’ı yenerek ilk zaferini kazandı. – Kıbrıs adası alındı. Rodos kuşatıldı. – Libya’nın fethi tamamlandı. Tunus’un fethine başlandı. – Hazar Türkleri ile savaşıldı. UYARI: Hazarlarla yapılan bu mücadele sonucunda, İslâmiyet’in Kafkasları aşması engellenmiştir. – Horasan valiliği kuruldu. …

Devamını Oku

Hz Ömer Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

Hz Ömer Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları Yönetim Alanında Teşkilatlanma ?Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu . Hukuk Alanında Teşkilatlanma ?Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturuldu ve illere kadılar tayin edildi. Askeri Alanda Teşkilatlanma ?Düzenli ordular ve ordugâhlar kuruldu . ?Askerî ikta sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı. ?Askerî posta teşkilatı kuruldu . Ekonomik Alanda Teşkilatlanma ?Vergiler sistemli hâle getirildi. ?İslam …

Devamını Oku