Hasan BURAN

Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Antlaşmasının imzalanması

Lozan Antlaşması Lozan Antlaşması, Milli Mücadele’nin silahlı mücadelesinin Mudanya Mütarekesi ile sona ermesi üzerine işgalci devletlerle yeni Türk Devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Lozan Konferansı’nın Toplanması Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve ardından Mudanya Mütarekesi’ne gidilmesi Lozan Konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdir. Yunanlılardan ümidini kesen İngilizler, barış şartlarını müzakere etmek istediler. Lakin konferansın nerede toplanacağını konusunda iki taraf arasında görüş …

Devamını Oku

İslam Devletinde Eğitim

İslam Devletinde Eğitim • Cahiliye Devrinde Arap Yarımadasında okuma yazma oranı çok düşüktür. • Hz. Muhammed, okuma – yazmaya çok önem vermiş , Müslümanları okuma ve yazmaya özendirmiştir. • 4 Halife ve Emeviler devrinde Camiler yöntemiyle öğrenim verilmiş, okur yazar oranı artırılmıştır. • Asıl gelişim Abbasiler devrinde sağlanmıştır. Bu dönemde okullar ve medreseler açılmıştır. • Halife Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu ” …

Devamını Oku

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler 1. Kök Türk Alfabesi 2. Uygur Alfabesi 3. Soğd Alfabesi 4. Brahmi Alfabesi 5. Krill Alfabesi 6. Süryani Alfabesi 7. Arap Alfabesi 8. Latin Alfabesi 1- KÖKTÜRK ALFABESİ Türkçe’nin yazıldığı ilk alfabe, bugünkü veriler çerçevesinde Avrupa’da “runik” diye bilinen Köktürk alfabesidir. Bu alfabenin eskiyen Türk damgalarından doğduğu, bundan dolayı Türkler aracılığıyla bululunduğu kabul edilmektedir. Türkler …

Devamını Oku

17. Yüzyıl İç İsyanların Genel Sebepleri

İç İsyanların Genel Nedenleri İç İsyanların Siyasi Nedenleri Merkezi otoritenin zayıflaması Ekber-i erşed sistemine geçilmesiyle birlikte padişahların deneyimsiz olarak tahta geçmesi Padişah annelerinin ve saray ağalarının devlet işlerine karışmaları Rüşvetin ve adam kayırmanın artması İç İsyanların Askeri Nedenleri Yeniçeri Ocağı’nın bozulması (Devşirme sisteminin bozulmasına bağlı olarak) Tımarlı sipahilerin öneminin ve sayısının azalması İç İsyanların Ekonomik Nedenleri Savaşların uzun sürmesi Tımar sisteminin …

Devamını Oku

Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) Kısa Bilgi

Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) 23 Aralık 1930’da Nakşibendi Tarikatı azalarından bir grup Derviş Mehmet liderliğinde İzmir-Menemen’e geldi. İlk öncesinde camiye giden bu grup, daha daha sonra sancak açarak, Menemen sokaklarında dolaşmaya başladı. Derviş Mehmet liderliğinde ki 6 kişi şehir meydanında halkı tehditle etrafına topladı Olayı duyan ve Menemen’de yedek subay olarak yer alan Kubilay komutasındaki …

Devamını Oku

İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu. • İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur. • Hz. …

Devamını Oku

Peçenekler ve Kumanlar Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Peçenekler Peçenekler hiçbir zaman devlet kuramamışlardır. Don Nehri’nden Dinyeper’in batısına kadar bozkırlarda yaşamışlar ve coğrafi konumlarından ötürü Kiev Rus Knezliği ile ilişkiler kurmuşlardır. Özellikler Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Malazgirt Savaşı’nda Bizans silahlı gücünde vazife almışlardır; fakat Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasına katkı sağlamışlardır. Çaka Bey ile İstanbul kuşatması konusunda ittifak yapmışlar, lakin Bizans …

Devamını Oku

17. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri

17. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki sorun, Akdeniz’de üstünlük kurmak istemelerinden kaynaklanmıştır. Osmanlı Devleti, Akdeniz’de güvenliğin sağlanması amaçlı Girit Adası’nı fethetmek istiyordu. Venedikli korsanların yaptığı saldırılar sebep gösterilerek Girit Adası kuşatıldı (1645). Venedikliler bu kuşatmayı önlemek için Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almış, fakat Köprülü Mehmet Paşa Dönemi’nde bu abluka kırılmıştır. Yirmi dört senelik kuşatma ardından Köprülü Fazıl Ahmet …

Devamını Oku

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu

İnkılap Tarihi dersi Türk İnkılabı ünitesi Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları konusu Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları içinde yer alan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu 1925 -1930 seneleri aralarında pek çok inkılap inşa edildi . Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yalnızca Cumhuriyet Halk Fırkası mebuslar bulunmaktaydı. Muhalefetin olmayışı hükümetin denetlenmesini ve …

Devamını Oku

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi • Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür. • 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar. • Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri ) • Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü. • …

Devamını Oku