Hasan BURAN

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ayrım yapılırken de zaman-mekân ve konu esas alınmıştır. Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri 9:22’de Zamana göre sınıflandırma: Buradaki amaç tarihin incelenmesini ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel nitelikteki olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Ayrım tarihi zamana göre sınıflandırmaktır. Yazının bulunması, Kavimler Göçü, İstanbul’un …

Devamını Oku

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih Biliminin Yöntemi 9. Sınıf

Tarih bilimi, pozitif bilimler gibi kurallı değildir, kanunları da yoktur. Tarih bilimi bilgilerini toplarken şu yöntemleri kullanır: Tarih Biliminin Yöntemi (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) Tarih Biliminin Yöntemi Kısa Özet Tarama (Kaynak arama) Araştırılan konuyla ilgili bilgilerin toplanmasıdır. Bunlar yazılı ya da yazısız olabilir. Tasnif (Sınıflandırma) Konuyla ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin ayrıştırılmasıdır. Tahlil (Çözümleme) Kaynak ve bilgi yönünden yeterli …

Devamını Oku

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih İnsan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif (tarafsız) olarak inceleyen ve açıklayan sosyal bir bilimdir. Konunun en altında video dersimiz var izlemeyi unutma 🙂 Tarihin Konusu İnsanların en eski dönemlerden günümüze kadar yaşadığı siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini faaliyetlerdir. Tarihin Önemi Tarih …

Devamını Oku

Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ile daha fazla askere ihtiyaç duyuldu. Gerekli olan daimi ordu için asker toplama yönetmelerinden biri olan Pencik Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde halinde yazmaya çalıştık. TAVSİYE LİNK: Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap Pencik sistemi Osmanlı padişahı I. Murat döneminde uygulanmaya başlanmıştır.Savaşta alınan esirlerin beşte birinin yeniçeri ocağına alınmasına “pencik sistemi” denir.Pencik, farsça bir kelime olup beşte bir anlamına …

Devamını Oku

Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

Pencik Sistemi Nedir? Soru-Cevap

Pencik sistemi Pencik sisteminin amacı nedir?Rumeli toprakları genişleyen Osmanlı’nın asker ihtiyacını karşılamaktır.Pencik sisteminin benzerlerini uygulayan başka devletler var mıdır?Abbaasiler, Gazneliler, Samanoğulları ve Aydınoğulları’nda benzer uygulamalar görülmüştür.Pencik Sistemi kısaca nedir?Savaşta elde edilen esirlerin beşte birinnden asker olarak faydalanılmasına “pencik sistemi” denir.Pencik kelimesinin anlamı nedir?Farsça penç ve yek kalimelerinin birleşiminden oluşur. Beşte bir demektir.Pencik Sistemi hangi padişah döneminde ve hangi tarihte başlamıştır?Karamanlı …

Devamını Oku

Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?

Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?

Tımar sisteminin özellikleri maddeler halinde Tımarlı sipahilerin özellikleri: Türk ve müslümanlardan oluşur. Ordunun en kalabalık gurubudur. Taşra da yaşarlar. Devletten maaş, ganimetten pay almazlar. Arazilerinden topladıkları vergiler ile geçimlerini sağlarlar. Atlı, miğferli ve zırhlıdırlar. Savaş olmadığı zamanlarda bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar.

Devamını Oku

Tımarlı Sipahiler

Tımarlı Sipahiler

Tavsiye Link: Tımar Sistemi ve Özellikleri Osmanlı ordusunun en önemli, en kalabalık atlı kuvvetleri Tımarlı Sipahiler idi. Tımarlı sipahilerin  vergi gelirlerine göre beslemek zorunda oldukları atlı askerlere “cebelü” de denirdi. Cebelileri has, zeamet ve tımar sahipleri beslerdi. Devletten maaş, ganimetten pay almazlardı. Tımarlı sipahiler, bulundukları bölgede reayadan vergi toplarlardı. Türk ve müslümanlardan oluşurdu. Savaş zamanı bağlı bulundukları alay beyinin emrine …

Devamını Oku

Orta Asya Kültür Bölgeleri

Orta Asya Kültür Bölgeleri

Arkeologların çalışmaları neticisinde Orta Asya da MÖ 4000 lere uzanan kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Özellikle “kurgan” adı verilen mezarlar Orta Asya tarihine her mana da ışık tutmaktadır. Orta Asya Kültür Bölgeleri: En sonda konu ile ilgili video ders var. Bir baksan iyi olur. Anav Kültürü Orta Asya’da ki en eski kültür merkezidir. (MÖ 4000-MÖ 1000) Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındadır. Bölgede …

Devamını Oku

Cengiz Yasası Kısaca

Cengiz Yasası Kısaca

Moğol İmparartoru Cengiz Han tarafından yaptırılan kanunları Cengiz Yasası Kısaca başlıklı yazımızda maddeler halinde özetlemeye çalıştık. Cengiz Han Cengiz Han tarafından devleti yönetmek ve ülkede düzeni sağlayabilmek adına yaptırılmıştır. Hukuk konusunda Uygur Türklerinden yararlanmıştır. Türk töresinden alınma hükümlere de yer verildi. Moğol devleti sonrası Anadolu ve İran’da kurulan Türk devletlerince hazırlanan yasakname adlı hukuk metinlerinde de kullanıldı. Cengiz Yasasından Örnekler …

Devamını Oku