Türk Adının Anlamı Kısa Bilgi

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan İlk Türk Devletleri kapsamında yer alan Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı konusu alt başlığı olan Türk Adının Anlamı konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Türk Adının Anlamı

1)- Çin kaynaklarında “miğfer” anlamına gelmektedir.
2)-Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.
3)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir.
4)- Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.
5)- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ, TÜREYEN, ÇOĞALAN manasında kabul edilir.

Orhun Kitabelerinde Türük biçiminde geçmektedir.

Türk Adının Anlamı ve Kökeni Özet


Tavsiye Konular

Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Gücün Meşruiyet Kaynağı konusu dahilinde olan Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir