Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

İçindekiler

YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR

 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

-Birinci Dünya Savaşı sonrası 1919 Paris Antlaş­ması gereğince Sırp, Hırvat ve Slovenlerden olu­şan Yugoslavya Krallığı kuruldu.

-İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya, Al­man işgaline uğramış ve Nazi yanlısı büyük Hırva­tistan Devleti kurulmuştur,

1945’teki seçimlerde başarılı olan General Tito, altı fe­dere devletten oluşan YUGOSLAVYA FEDERAL HALK CUMHURİYETİ’ni kurmuştur.

Yugoslavya; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna – Hersek, Karadağ ve Makedonya federe devletleriyle Voyvodina ve Kosova özerk bölgelerinden oluşmuş­tur.

Yugoslavya devlet başkanı Tito’nun politikaları sosyalist Doğu Bloğu’nun ekonomik örgütü “COMECON” ile anlaşmazlık çıkmasına ve Sovyetler ile Yugoslavya’nın arasının açılmasına yol açmış­tır.

Yugoslavya bu dönemde Doğu-Batı arasında dengeli bir ilişki kurmaya çalışmış, “Bağlantısızlar Grubu’na” katılmış ve bu grupta lider ülke olarak ön plana çıkmıştır.

Tito’nun 1980’de ölümünden sonra Yugoslavya’yı oluşturan altı federe devlet başkanının Yugoslavya’yı dönüşümlü olarak yönetmesi belli bir süre istikrarın korunmasına yol açmıştır.

Yugoslavya’nın Dağılma Sürecine Girmesinin Nedenleri

  • 1980 Dünya Ekonomik Buhranı’nın Yugoslavya ekonomisini olumsuz etkilemesi
  • Ülkedeki enflasyon oranının hızla yükselmesi
  • Federe Cumhuriyetler arasındaki ekonomik farklı­lıklar
  • Aşırı milliyetçi hareketlerin yaygınlaşması

1991-1995 tarihleri arasında Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna- Hersek Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrılarak bağımsız olmuşlardır.

Federe Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık faaliyetleri üze­rine 27 Nisan 1992’de Sırbistan- Karadağ bir araya gelerek “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti”ni yani Küçük Yugoslavya’yı kurmuşlardır.

Yeni federe devlet Sırbistan’a bağlı Kosova ve Voyvo­dina özerk bölgelerini de devlet içerisine almıştır.

3 Haziran 2006’da Karadağ referandumla bağımsız olmuş, Kosova’da 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan ederek Sırbistan’dan ayrılmıştır.

Bosna-Hersek Sorunu hakkında bilgi için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir