9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 111 Cevapları

ORTA ASYA VE AVRUPA’DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

Hazırlık Çalışmaları
1. Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmalarının nedenleri nelerdir? Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir?

a) Yaşam şekli ve ekonomi: Hayvancılıkla uğraşmamız ve göçebe yaşamamız farklı alanlara göç etmemize sebep olmuştur.

b) Anavatanın ihtiyaçları karşılamaması: Artan nüfus, değişen iklim ve salgın hastalıklar göçe etmemize sebep olmuştur.

c) Bağımsız yaşama arzusu: Anavatanda yaşanan gelimeler sonucu Türkler esir yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir.

d) Cihan Hakimiyeti Mefkuresi: Diğer devlet ve milletleri egemenlik altına alma fikri.

Bu hangi sonuçları beraberinde getirmiş olabilir?

a) Türk toplulukları başkalaşmıştır.

b) Din değiştiren Türk topluluklarından hristiyan olanlar benliklerini kaybetmiştir.

c) Türk kültürü dünyaya yayılmıştır.

2. Avrupa’da kurulan Türk devletlerinin benliklerini kısa sürede kaybetmelerinin sebepleri neler olabilir?

a) Hristiyan olmaları.

b) Dağınık boylar halinde yaşamaları.

c) Savaşlarda yaşanan insan kaybı ve anayurttan sürekli göçlerle beslenmemeleri.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 111 Cevapları
Deşt-i Kıpçak Germenler Hazar Barış Çağı Manas Destanı Yabgu

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Deşt-i Kıpçak: Kıpçak Bozkırı anlamına gelir. Kafkas Dağları’nın kuzeyinde, Dinyester ile İrtiş ırmakları arasındaki bölgenin tarihsel adı.

 Germenler: Alman, Avusturya ve Hollanda’nın ana unsuru olan millet.

Hazar Barış Çağı: Hazarlar, güçlü ordularıyla 7. ve 9. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağladılar. Bu döneme “Hazar Barış Çağı” denir.

Manas Destanı: Hala yazılmaya devam eden dünyanın en uzun destanı

Yabgu: Kağan soyundan gelen kağandan sonra en üst yetkili.

 

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Haritası
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Haritası

Türklerin büyük bir kısmının Karadeniz’in kuzeyine yerleşmelerinin sebepleri neler olabilir? Bugün bu yerlerde hangi Türk devletleri vardır?

İkliminin, yerşekillerinin, bitki örtüsünün müsait oluşu, sulak oluşu, o dönemlerde bölgede Türklerden daha güçlü bir devletin bulunmayışı sebebiyle Türklerin büyük bir kısmının Karadeniz’in kuzeyine yerleşmişlerdir. Bugün Karadeniz’in kuzeyinde bağımsız bir Türk Devleti yoktur.

Haritanın genelinde ise Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan önemli TÜRK devletleridir.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir